2013 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.).

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za IV kw. 2013 r.
 
 
ROK 2013 – czwarty kwartał
Lp.
Podmiot
wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
53.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
07.10.2013
31.10.2013
Kontrola problemowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej
54
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
30.10.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP projekt:RPPM.02.01.00-00-007/11, wniosek o płatność: RPPM.02.01.00-00-007/11-05 i RPPM.02.01.00-00-007/11-06
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
55.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
04.11.2013
 
Audyt operacji POPT.04.01.00-00-048/08-20, POPT.04.01.00-00-048/08-21
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
56.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
04.11.2013
04.03.2014
Kontrola kompleksowa Województwa Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej
 
57.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
08.11.2013
Audyt systemu Instrumentów Inżynierii Finansowej
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
58.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
26.11.2013
28.11.2013
Kontrola wdrożenia działań PROW: 421 Wdrożenie projektów współpracy, 431 Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja
59.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
29.11.2013
Kontrola projektu „Sieć kreatywnego biznesu” um. 3/14/2011/POKL/02_02 wydatki za okres VIII-XI 2012 r.
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
59a.
Komisja Europejska/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18.11.2013
22.11.2013
Postępowanie wyjaśniające dot. programów operacyjnych i uznania organizacji producentów owoców i warzyw
 
60.
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
02.12.2013
03.12.2013
Kontrola realizacji operacji nr: 00100-61540-FAPA00105/13, 00089-61540-FAPA00093/13
61.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
02.12.2103
06.12.2013
Kontrola na miejscu działania Pomoc Techniczna PROW 2007-2013
62.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
03.12.2013
06.12.2013
przestrzeganie książki procedur KP-611-257-ARiMR
 
 
 
Wykaz kontroli zewnętrznych za III kw. 2013 r.
 
 
ROK 2013 – trzeci kwartał
Lp.
Podmiot
wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
39.
Wojewoda Pomorski
11.07.2013
Dokonanie oceny wprowadzonej organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
39a
Polska Organizacja Turystyczna
26.08.2013
30.08.2013
Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”. Etap I.*
 
40.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
26.08.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP projekt:RPPM.03.01.00-00-003/09, wniosek o płatność: RPPM.03.01.00-00-003/09-10
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
41.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
27.08.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP projekt RPPM.08.02.00-00-070/08 wnioski o płatność: RPPM.08.02.00.00-070/08-05, RPPM.08.02.00.00-070/08-06
 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
42.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
26.08.2013
30.09.2013
Weryfikacja prawidłowości postępowania w ramach obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania 431 objętego PROW
43.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
28.08.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach projektu RPO WP nr RPPM.04.02.00-00-001/09 nr wniosków o płatność RPPM.04.02.00-00-001/09-08, RPPM.04.02.00-001/09-09
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
44.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
28.08.2013
25.09.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP, projekt nr RPPM.05.05.00-00-020/09 wniosek o płatność RPPM.05.05.00-00-020/09-06
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
45.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
30.08.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP, projekt nr RPPM.08.01.02-00-045/12 wnioski o płatność RPPM.08.01.02-00-045/12-01, RPPM.08.01.02-00-045/12-02
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
46.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
30.08.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP, projekt nr RPPM.05.01.00-00-004/09 wnioski o płatność RPPM.05.01.00-00-004/09-10, RPPM.05.01.00-00-004/09-10-K01, RPPM.05.01.00-00-004/09-11, RPPM.05.01.00-00-004/09-12, RPPM.05.01.00-00-004/09-13
 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
47.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
02.09.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP Projekt nr RPPM.09.01.00-00-104/09 wnioski o płatność nr RPPM.09.01.00-00-104/09-11, RPPM.09.01.00-00-104/09-12
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
48.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
11.09.2013
Audyt certyfikujący – płatność nr 001/001/6930-UM1141/203/11-01 – lokalne strategie rozwoju
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
49.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
19.09.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-008/09 wnioski o płatność nr RPPM.04.01.00-00-008/09-01-K02, RPPM.04.01.00-00-008/09-02-K02, RPPM.04.01.00-00-008/09-04-K02, RPPM.04.01.00-00-008/09-05-K02, RPPM.04.01.00-00-008/09-06-K02, RPPM.04.01.00-00-008/09-07-K03, RPPM.04.01.00-00-008/09-08-K01, RPPM.04.01.00-00-008/09-09-K01, RPPM.04.01.00-00-008/09-10-K01, RPPM.04.01.00-00-008/09-011-K01, RPPM.04.01.00-00-008/09-12, RPPM.04.01.00-00-008/09-13, RPPM.04.01.00-00-008/09-14, RPPM.04.01.00-00-008/09-15
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
50.
AUDITORES
Audyt Doradztwo Prawne i Gospodarcze
Wieliczka
20.09.2013
Wizyta kontrolna projektu KiK23 na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
 
51.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
25.09.2013
Audyt operacji projekt nr POKL.09.03.00-22-003/11 wnioski o płatność POKL.09.03.00-22-003/11-04, POKL.09.03.00-22-003/11-05
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
51a.
Europejski Trybunał Obrachunkowy
17.09.2013
29.10.2013
Kontrola wykonania budżetu ogólnego UE POKL Projekt „Nie jestem inna/ny niż ty” nr POKL.07.02.01.22.022/11-07 Państwowy Urząd Pracy w Malborku
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
52.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
26.09.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP Projekt nr RPPM.03.02.02-00-011/09 wnioski o płatność nr RPPM.03.02.02-00-011/09-15 - RPPM.03.02.02-00-011/09-20
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
 
 
 
 
 
 
Wykaz kontroli zewnętrznych za II kw. 2013 r.
 
 
ROK 2013 – drugi kwartał
Lp.
Podmiot
wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
15.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
03.04.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP, projekt „Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa”
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
16.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
05.04.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP projekt:RPPM.03.01.00-00-005/09, wnioski o płatność: RPPM.03.01.00-00-005/09-08, RPPM.03.01.00-00-005/09-08-K01
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
17.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
05.04.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP projekt RPPM.05.02.00-00-004/09 WOP RPPM.05.02.00.00-004/09-09
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
18.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
08.04.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP projekt nr RPPM.06.01.00-00-001/08 wnioski o płatność RPPM.06.01.00-00-001/08-09, RPPM.06.01.00-00-001/08-10, RPPM.06.01.00-00-001/08-11, RPPM.06.01.00-00-001/08-12, RPPM.06.01.00-00-001/08-13
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
19.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
08.04.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach projektu RPO WP nr RPPM.08.02.00-00-055/08 nr wniosków o płatność RPPM.08.02.00-00-055/08-10, RPPM.08.02.00-055/08-11, RPPM.08.02.00-00-055/08-12, RPPM.08.02.00-00-055/08-13, RPPM.08.02.00-00-055/08-14
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
20.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
10.04.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP, projekt nr RPPM.04.01.00-00-011/09 nr wop RPPM.04.01.00-00-011/09-08 „Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę w Starogardzie Gdańskim”
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
21.
Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
10.04.2013
23.04.2013
Kontrola funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania pisemnych procedur zawartych w IW IZ RPO WP
22.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
11.04 2013 22.05.2013
Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych
23.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
17.04.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP Projekt nr RPPM.09.01.00-00-008/09 „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i wyposażeniem”
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
24.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
19.04.2013
Audyt operacji RPO WP w zakresie projektu nr RPPM.04.01.00-00-001/09 wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-001/09-06, RPPM.04.01.00-00-001/09-07, RPPM.04.01.00-00-001/09-08, RPPM.04.01.00-00-001/09-09, RPPM.04.01.00-00-001/09-10
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
25.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
07.05.2013
16.05.2013
kontrola wniosku o pomoc techniczną w ramach PROW 2007-2013
26.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
13.05.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP Projekt nr RPPM.04.01.00-00-018/09 wniosek o płatność nr RPPM.04.01.00-00-018/09-05, RPPM.04.01.00-00-018/09-06, RPPM.04.01.00-00-018/09-07, RPPM.04.01.00-00-018/09-08, RPPM.04.01.00-00-018/09-09
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
27.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
13.05.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP projekt nr RPPM.02.02.02-00-015/10 wniosek o płatność RPPM.02.02.02-00-015/10-06-K01, RPPM.02.02.02-00-015/10-07, RPPM.02.02.02-00-015/10-08
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
28.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
14.05.2013
16.05.2013
Kontrola realizacji Porozumienia na prowadzenia Sieci Punktów Informacyjnych o FE
29.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
14.05.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP Projekt nr RPPM.09.02.00-00-023/09
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
30.
Wojewoda Pomorski
15.05.2013
Kontrola realizacji inwestycji w ramach programu „Cyfrowa szkoła”
31.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13.05.2013
17.05.2013
Kontrola w zakresie sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej IV PO RYBY 2007-2013
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
32.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
15.05.2013
Audyt systemu RPO
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
33.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
17.05.2013
Audyt operacji RPPM.03.01.00-00-003/09 wniosków o płatność RPPM.03.01.00-00-003/09-07, RPPM.03.01.00-00-003/09-08, RPPM.03.01.00-00-003/09-09
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
34.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
20.05.2013
Audyt systemów zarządzania i kontroli PO RYBY 2007-2013
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
35.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
20.05.2013
23.05.2013
Kontrola działań Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007-2013
36.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
22.05.2013
Audyt operacji projekt nr RPPM.08.01.02-00-048/09 wnioski o płatność nr RPPM.08.01.02-00-048/09-06, RPPM.08.01.02-00-048/09-07
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
37.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
03.06.2013
Audyt operacji wnioski o płatność nr: POKL.10.01.00-22-001/11-06, POKL.10.01.00-22-001/11-07 projekt POKL.10.01.00-22-001/11
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
38.
DPC A. Danylczenko sp.j.
10.06.2013
12.06.2013
Audyt RPD PT POKL 2013
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
 
 
 
 
Wykaz kontroli zewnętrznych za I kw. 2013 r.
 
 
ROK 2013 – pierwszy kwartał
Lp.
Podmiot
wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
1.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
03.01.2013
Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.03.02.01-00-006/10 wniosek o płatność RPPM.03.02.01-00-006/10-04, RPPM.03.02.01-00-006/10-05, RPPM.03.02.01-00-006/10-06, RPPM.03.02.01-00-006/10-07, RPPM.03.02.01-00-006/10-08
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
2.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
28.01.2013
31.01.2013
Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz zasadność dokonywania zwrotu podatku za miesiąc X/2012
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
3.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
28.01.2013
01.02.2013
Kontrola planowa końcowa projektu POIŚ nr 09.03.00-00-014/09
 
4.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
30.01.2013
Audyt systemu RPO WP
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
5.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
05.02.2013
Czynności sprawdzające prawidłowość i rzetelność dokumentów w związku z kontrolą u XXX
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
6.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
05.02.2013
Czynności sprawdzające prawidłowość i rzetelność dokumentów w związku z kontrolą u XXX
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
7.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
12.02.2013
Czynności sprawdzające prawidłowość i rzetelność dokumentów w związku z kontrolą u XXX
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
8.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
01.03.2013
SPO Pomoc Techniczna
OR11/3.1/a/C/001/13
OR11/3.2/aC/002/12
9.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
06.03.2013
Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.06.03.00-00-017/08 wniosek o płatność nr RPPM.06.03.00-00-017/08-08, nr RPPM.06.03.00-00-017/08-09, nr RPPM.06.03.00-00-017/08-10, nr RPPM.06.03.00-00-017/08-11
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
10.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
06.03.2013
Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.05.04.00-00-018/10 wniosek o płatność RPPM.05.04.00-00-018/10-03, RPPM.05.04.00-00-018/10-04, RPPM.05.04.00-00-018/10-05, RPPM.05.04.00-00-018/10-00
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
11.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
06.03.2013
08.03.2013
Kontrola umowy Nr 319/2012/Wn/1/0A –TR-21/T
12.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
07.03.2013
Audyt operacji RPO WP Projekt nr RPPM.03.02.02-00-001/09 wniosek o płatność nr RPPM.03.02.02-00-001/09-15, nr RPPM.03.02.02-00-001/09-16
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
13.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
11.03.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodz. Z budżetu UE w ramach RPO WP. Projekt pt.: „System Promocji i Informacji Gospodarczej województwa pomorskiego”
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
14.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
14.03.2013
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP, projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska”
Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
 
 

Liczba odwiedzin : 582
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2014-03-06 12:01:12
Czas publikacji: 2015-11-26 08:37:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak