Kancelaria sejmiku 

 

 

Dyrektor Kancelarii Sejmiku
Łukasz Grzędzicki

Zastępca Dyrektora Kancelarii Sejmiku
Michał Szczupaczyński

 

Sekretariat
Aleksandra Sela
tel. 58 32 68 736,
faks 58 32 68 739
e-mail: przewodniczacy@pomorskie.eu
e-mail: sejmik@pomorskie.eu

SEKRETARZE:

Małgorzata Polakiewicz
tel. 58 32 68 744
Sekretarz:
Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego

Aleksandra Burlińska
tel. 58 32 68 744
Sekretarz:
Komisji Rewizyjnej
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Komisji Budżetu i Finansów 

Rafał Klawikowski
tel. 58 32 68 746
Sekretarz:
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny
Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

Magdalena Kuropatwińska
tel. 58 32 68 746
Sekretarz:
Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu
Komisji Ochrony Środowiska  
Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej 

Katarzyna Belzyt – Kaczyńska 
tel. 58 32 68 746
Sekretarz:
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego

ZADANIA

Kancelaria Sejmiku w szczególności:

 1. prowadzi:
  a) całość spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną sejmiku, jego komisji oraz klubów;
  b) rejestry i zbiory protokołów i uchwał;
  c) rejestry i zbiory uchwał i porozumień skierowanych przez KS do publikacji w dzienniku wojewódzkim;
  d) rejestr krajowych i zagranicznych delegacji służbowych radnych;
  e) zestawienie wysokości miesięcznych diet przysługującym radnym z tytułu uczestnictwa w pracach sejmiku oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
 2. opracowuje i gromadzi akty prawne i dokumenty dotyczące pracy sejmiku i jego komisji, a także gromadzi ekspertyzy wykonane z inicjatywy sejmiku albo komisji;
 3. przygotowuje dla marszałka podjęte przez sejmik uchwały w celu przekazania ich organom nadzoru;
 4. udostępnia zainteresowanym protokoły i uchwały z posiedzeń sesji sejmiku i komisji oraz uchwały.

Struktura kancelarii

 


Liczba odwiedzin : 6130
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-02-13 11:06:48
Czas publikacji: 2019-01-04 11:09:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak