2014 r. - kontrole zewnętrzne 

 

 

 

* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.).

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za IV kw. 2014 r.

 

ROK 2014 – czwarty kwartał

Lp.

Podmiot

wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**

57.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

1.10.2014

3.10.2014

GPI – kontrola rozliczeń za 2013 rok

Efekt kontroli

58.

Władza Wdrażające Programy Europejskie

3.10.2014

Wizyta kontrolna projektu SPPW nr KiK/23

Efekt kontroli

59.

Komisja Europejska oraz
Urząd Kontroli Skarbowej

08.09.2014

12.09.2014

Audyt KE – POKL, RPO WP, Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.*

 

60.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

8.10.2014

Projekt: Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza Kolejowego” – linii kolejowej nr 13 Reda – Hel – RPPM.04.02.00-00-002/09 WNP nr 14

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

61.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

17.10.2014

Projekt: „Innopomorze – Pomorskie Centrum Innowacji organizacji” POKL.08.02.01-22-001/12

Efekt kontroli

62.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

FAPA

17.10.2014

Kontrola związana z realizacją umowy nr 00060-61540-FAPA0040/14 w ramach PO RYBY 2007-2013

Efekt kontroli

63.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

15.10.2014

Audyt systemy RPO WP

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

64.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

22.10.2014

Audyt operacji RPO WP 2007-2013 w zakresie Projektu nr RPPM.06.01.00-00-006/08

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

65.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

18.11.2014

Projekt: Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201*

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

66.

Wojewódzki Urząd Pracy

19.11.2014

21.11.2014

Kontrola realizacji Projektu POKL.06.01.01-22-083/13

Efekt kontroli

67.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

21.11.2014

Płatność nr 001/002/6905-UM11-00028/12/01*

 

68.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

24.11.2014

Audyt operacji POPT.04.01.00-00-048/08 „System informacji o funduszach europejskich” Transza II, III i IV

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

69.

Wojewoda Pomorski

26.11.2014

12.12.2014

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r. w wybranych rozdziałach i §§ oraz prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych w rozdziale 60095 w 2014 r.

Efekt kontroli

70.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

26.11.2014

Projekt POKL.09.02.00-22-032/12 wnioski o płatność: 06-K01, 07, 08

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

71.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

27.11.2014

Audyt gospodarowania środkami z budżetu UE POKL ICT Edu-Tech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT – II edycja

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

72.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

02.12.2014

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP „Przebudowa i modernizacja wraz  z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie SOR dla dorosłych i dla dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

73.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

FAPA

11.12.2014

Kontrola związana z realizacją umowy nr 00114-61540-FAPA-00102/14 ‘Wynagrodzenia pracowników ds. PO RYBY….”

Efekt kontroli

 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za III kw. 2014 r.

 

ROK 2014 – trzeci kwartał

Lp.

Podmiot

wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**

40.

 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

09.07.2014

11.07.2014

Audyt certyfikujący*

 

41.

Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia

21.07.2014

24.07.2014

Kontrola trwałości projektu nr POIŚ.12.01.00-00-301/08 pn. „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku”

Efekt kontroli

42.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21.07.2014

25.07.2014

Kontrola procesu obsługi operacji w ramach osi IV PO RYBY 2007-2013

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

43.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

25.07.2014

15.09.2014

Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Efekt kontroli

44.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

13.08.2014

20.08.2014

VAT za V.2014

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

45.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

22.08.2014

Audyt operacji Projekt RPPM.04.01.00-00-017/09 wnioski o płatność RPPM.04.01.00-00-017/09-01-K01 i RPPM.04.01.00-00-017/09-24

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

46.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

27.08.2014

Audyt operacji Projekt nr RPPM.03.01.00-00-003/09 wnioski o płatność RPPM.03.01.00-00-003/09-15 i RPPN.03.01.00-00-003/09-16

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

47.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

27.08.2014

Audyt operacji Projekt nr RPPM.02.01.00-00-005/09 wnioski o płatność nr RPPM.02.01.00-00-005/09-19, RPPM.02.01.00-00-005/09-20

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

48.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

28.08.2014

 

Czynności sprawdzające w związku z postępowaniem kontrolnym w XXX

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

49.

Centrum Projektów Europejskich

28.08.2014

29.09.2014

Certyfikacja siedziby Punktu Informacyjnego w Gdańsku oraz spotkanie informacyjne

Efekt kontroli

50.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

04.09.2014

Kontrola archiwum zakładowego

Efekt kontroli

51.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

08.09.2014

Audyt operacji Projekt nr RPPM.08.02.00-00-022/11 wnioski o płatność RPPM.08.02.00-00-022/11-07 i RPPM.08.02.00-00-022/11-08

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

52.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

09.09.2014

Audyt operacji Projekt RPPM.05.01.00-00-004/09 wnioski o płatność RPPM.05.01.00-00-004/09-16, RPPM.05.01.00-00-004/09-16-K01, RPPM.05.01.00-00-004/09-16-K02

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

53.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

16.09.2014

Audyt operacji Projekt RPPM.06.03.00.00-015/08 wnioski o płatność RPPM.06.03.00.00-015/08-21, RPPM.06.03.00.00-015/08-22, RPPM.06.03.00.00-015/08-23

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

54.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

17.09.2014

Audyt operacji Projekt RPPM.10.01.00-22-007/12 wnioski o płatność RPPM.10.01.00-22-007/12-08, RPPM.10.01.00-22-007/12-08-K01, RPPM.10.01.00-22-007/12-10, RPPM.10.01.00-22-007/12-11

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

55.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

18.09.2014

Audyt operacji Projekt RPPM.02.02.01-00-003/11 wnioski o płatność RPPM.02.02.01-00-003/11-07, RPPM.02.02.01-00-003/11-08, RPPM.02.02.01-00-003/11-09

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

56.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

17.09.2014

Audyt operacji projekt RPPM.03.02.02-00-003/09 wnioski o płatność RPPM.03.02.02-00-003/09-16 RPPM.03.02.02-00-003/09-17

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za II kw. 2014 r. 

 

ROK 2014 – drugi kwartał

Lp.

Podmiot

wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**

17.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

01.04.2014

23.04.2014

Wykonywanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

efekt kontroli

18.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

04.04.2014

 

Planowanie, realizacja, monitorowanie, nadzór i kontrola w zakresie zadań na rzecz ochrony powietrza

efekt kontroli

19.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

10.04.2014

Audyt operacji projektu nr RPPM.04.02.00-00-001/09

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm

20.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

11.04.2014

Audyt operacji projektu nr POKL.09.02.00-22-014/12 wnioski o płatność nr POKL.09.02.00-22-014/12-03, nr POKL.09.02.00-22-014/12-04, nr POKL.09.02.00-22-014/12-05

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm

21

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

14.04.2014

17.04.2014

Kontrola doraźna projektu zaawansowanego finansowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie POIŚ.07.01.00-00-042/13

efekt kontroli

22.

Ministerstwo Pacy i Polityki Społecznej

31.03.2014

04.04.2014

Prawidłowość kwalifikacji księgowej oraz wydatkowania przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w 2013 roku nielimitowanych środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczonych na postępowanie dotyczące zwrotu i windykacji należności Funduszu, opłaty komornicze i sądowe”

efekt kontroli

23.

POL-TAX sp. z o.o.

22.04.2014

Badanie sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za rok 2013

dostępne w
Uchwale Nr 867/XLI/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego

z dnia 30.06.2014 r.

24.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

05.05.2014

Audyt operacji projekt nr RPPM.05.01.00-00-002/09 wnioski o płatność nr RPPM.05.01.00-00-002/09-08, RPPM.05.01.00-00-002/09-09, RPPM.05.01.00-00-002/09-10

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

25.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

05.05.2014

Audyt operacji projekt nr RPPM.04.02.00-000-002/09 wnioski o płatność od RPPM.04.02.00-00-002/09-09 do RPPM.04.02.00-00-002/09-13

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm

26.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

08.05.2014

Audyt operacji w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zaliczanych do rybactwa” Słowińska Grupa Rybacka Ustka

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm

27.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

21.05.2014

Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego

efekt kontroli 

28.

DPC Consulting Danylczenko

26.05.2014

28.05.2014

Audyt zewnętrzny PO KL – Pomoc Techniczna 2013

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm

29.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

02.06.2014

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO „Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm

30.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

03.06.2014

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

31.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

09.06.2014

Audyt operacji projektu nr RPPM.04.01.00-00-001/09 wnioski o płatność od RPPM.04.01.00-00-001/09-12 do RPPM.04.01.00-00-001/09-14

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

32.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

09.06.2014

Audyt operacji projektu nr POKL.10.01.00-22-001/12 wnioski o płatność POKL.10.01.00-22-001/12-03 do POKL.10.01.00-22-001/12 – 05

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

33.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Gdańsk

10.06.2014

30.06.2014

W zakresie przepisów Prawo ochrony środowiska

efekt kontroli

34.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Gdańsk

10.06.2014

30.06.2014

W zakresie przepisów Prawo ochrony środowiska

efekt kontroli

35.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

12.06.2014

Audyt operacji projektu nr  RPPM.03.02.02-00-001/09-04

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

36.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

12.06.2014

Audyt operacji RPO RPPM.07.01.00-00-011/09 wnioski o płatność RPPM.07.01.00-00-011/09-16, RPPM.07.01.00-00-011/09-17, RPPM.07.01.00-00-011/09-18, RPPM.07.01.00-00-011/09-19, RPPM.07.01.00-00-011/09-20

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

37.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

24.06.2014

Audyt operacji POPT POPT.04.01.00-00-048/08 nr wniosku o płatność POPT.04.01.00-00-048/08-22

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

38.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

10.06.2014

Audyt operacji kwoty ujemne dotyczące projektów RPPM.02.02.02-00-015/10, RPPM.02.02.02-00-019/10, RPPM.05.05.00-00-026/09, RPPM.05.05.00-00-037/09, RPPM.07.02.00-00-009/09, RPPM.08.02-00-045/09, RPPM.09.01.00-00-083/09 w ramach RPO WP

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

39.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

26.06.2014

Audyt operacji kwoty ujemne dotyczące projektów nr: POKL.09.01.01-22-057/12, POKL.09.04.01-22-044/09

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

  

Wykaz kontroli zewnętrznych za I kw. 2014 r.

 

ROK 2014 – pierwszy kwartał

Lp.

Podmiot

wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**

1.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

13.01.2014

Audyt operacji RPO WP 2007-2013 projekt nr RPPM.07.01.00-00-011/09 „Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim
 im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
i wyposażenia

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

2.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

07.01.2014

09.01.2014

Kontrola wykonania budżetu ogólnego UE

  1. 1.     POKL.06.01.02-22-007/11 – Powiat M. Gdańsk/PUP w Gdańsku
  2. 2.     POKL.06.02.00-22-054/12 – LOGICOS
  3. 3.     POKL.09.01.01-22-058/10 – Gmina Dzierzgoń

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

3.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

03.02.2014

14.03.2014

Wykonanie budżetu państwa w 2013 r.

efekt kontroli

4.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

18.02.2014

Audyt operacji „Rekultywacja zbiornika wodnego w Województwie w Gminie Pruszcz Gdański” – znak sprawy SW11-6173-SW1100439/11

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

5.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

18.02.2014

Audyt operacji RPO WP2007-2013  projekt nr RPPM.06.01.00-00-013/08 „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” wnioski o płatność nr RPPM.06.01.00-00-013/08-07 i nr RPPM.06.01.00-00-013/08-08

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

5a

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

21.02.2014

Audyt operacji Monitoring instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

6.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

24.02.2014

Audyt operacji RPO WP 2007-2013 projekt nr RPPM.03.02.01-00-006/10 „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku” wnioski o płatność  RPPM.03.02.01-00-006/10-12, RPPM.03.02.01-00-006/10-13,  RPPM.03.02.01-00-006/10-14, RPPM.03.02.01-00-006/10-15, RPPM.03.02.01-00-006/10-16,  RPPM.03.02.01-00-006/10-17

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

7.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

26.02.2014

Audyt operacji RPO WP 2007-2013 projekt nr RPPM.08.01.02-00-014/12 „Uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze w ramach SSSE Redzikowo – Wieszyno etap II” wnioski o płatność RPPM.08.01.02-00-014/12-01 i RPPM.08.01.02-00-014/12-02

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

8.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

04.03.2014

Audyt operacji RPO WP 2007-2013 projekt nr RPPM.03.02.02.00-012/09 „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową” wnioski o płatność RPPM.03.02.02.00-012/09-13, RPPM.03.02.02.00-012/09-14, RPPM.03.02.02.00-012/09-15, RPPM.03.02.02.00-012/09-16,  RPPM.03.02.02.00-012/09-17, RPPM.03.02.02.00-012/09-18, RPPM.03.02.02.00-012/09-19

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

9.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

05.03.2014

Audyt operacji RPO WP 2007-2013 projekt nr RPPM.05.05.00-00-018/09 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim” wnioski o płatność  RPPM.05.05.00-00-018/09-01, RPPM.05.05.00-00-018/09-02, RPPM.05.05.00-00-018/09-03, RPPM.05.05.00-00-018/09-04,  RPPM.05.05.00-00-018/09-05, RPPM.05.05.00-00-018/09-06

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

10.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

07.03.2014

Audyt operacji RPO WP 2007-2013 projekt nr RPPM.08.02.00-00-070/08 Modernizacja z rozbudową systemu wodno – ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska wnioski o płatność RPPM.08.02.00-00-070/08-07,  RPPM.08.02.00-00-070/08-08, RPPM.08.02.00-00-070/08-09

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

11.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

12.03.2014

Audyt operacji RPO WP 2007-2013 projekt nr RPPM.03.02.02-00-011/09 „Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni” wnioski o płatność RPPM.03.02.02-00-11/09-21, RPPM.03.02.02-00-11/09-21, RPPM.03.02.02-00-11/09-21K01, RPPM.03.02.02-00-11/09-22, RPPM.03.02.02-00-11/09-22, RPPM.03.02.02-00-11/09-22K01, RPPM.03.02.02-00-11/09-23, RPPM.03.02.02-00-11/09-23, RPPM.03.02.02-00-11/09-23K01 RPPM.03.02.02-00-11/09-24, RPPM.03.02.02-00-11/09-25, RPPM.03.02.02-00-11/09-26, RPPM.03.02.02-00-11/09-27, RPPM.03.02.02-00-11/09-28, RPPM.03.02.02-00-11/09-29, RPPM.03.02.02-00-11/09-30

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

12.

Pomorski Urząd Wojewódzki/ Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

17.03.2014

28.03.2014

Kontrola funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania pisemnych procedur zawartych w IW IZ RPO WP

efekt kontroli

13.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

26.03.2014

Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020

efekt kontroli

14.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

26.03.2014

Audyt systemu Instrumentów Inżynierii Finansowej – weryfikacja braku podwójnego dofinansowania

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

15.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

28.03.2014

Audyt systemu RPO WP

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

16.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

31.03.2014

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi przez samorządowy organ administracji geodezyjnej i kartograficznej za 2012 r.

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 


Liczba odwiedzin : 1177
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-25 10:46:22
Czas publikacji: 2016-10-11 11:16:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak