Rybactwo 

 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu , tel. 58-32-68-320 lub 58/32-68-659
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58/32-62-518.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO,
  -  rozpatrzenia wniosków dotyczących zadań związanych z ustawą o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. (Dz.U. z 2015r. poz. 652 t.j.)
 4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego, w tym innym stronom postępowania i organom administracji, jak również biegłym powołanym w toku postępowania. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

 

 

Liczba odwiedzin : 1095
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-26 13:39:34
Czas publikacji: 2018-06-05 11:36:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak