Informacja dotycząca wykonywana racjonalnej gospodarki rybackiej 

 
 
Podstawa prawna:
 
Stosownie do art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat.
 
Dokumenty wymagane podczas oceny:
  1. umowy na rybackie korzystanie w oparciu o którą użytkowany jest obwód rybacki,
  2. aktualnego w ocenianym okresie operatu rybackiego wraz z załączoną opinią (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.03.2002 r. w sprawie operatu rybackiego – Dz. U. Nr 44, poz. 414),
  3. dokumentów potwierdzających wypełnianie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki w obwodzie rybackim
    tj.: księga gospodarcza, protokoły zarybienia wraz z fakturami VAT i świadectwami zdrowia ryb, protokoły połowów ryb i raków oraz zestawienia roczne,
  4. inne dokumenty dotyczące zgodności prowadzenia gospodarki rybackiej z założeniami w zakresie ochrony ryb zawartymi w operacie rybackim.
Dokumenty wymienione w pkt 3 prowadzone powinny być zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U z 2003r. Nr 180, poz. 1766).

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) uprawniony do rybactwa, który korzysta z wód obwodu rybackiego bez wymaganego operatu rybackiego lub wbrew założeniom tego operatu lub prowadzi gospodarkę rybacka z naruszeniem przepisu art. 6c – podlega karze grzywny nie niższej niż 100zł.

 

Liczba odwiedzin : 545
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-26 13:44:24
Czas publikacji: 2015-11-26 13:44:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak