Skład zarządu 

 
 

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego, radny
tel. 58 32-68-500, 32-68-502, faks 58 32-68-503, pok. 122
e-mail: marszalek@pomorskie.eu

Wiesław Byczkowski
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, radny
tel. 58 32-68-520, faks 58 32-68-511, pok. 112
e-mail: w.byczkowski@pomorskie.eu

Ryszard Świlski
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, radny
tel. 58 32-68-516, faks 58 32-68-507, pok. 121
e-mail: r.swilski@pomorskie.eu

Józef Sarnowski
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, radny
tel: 58 32 68 504 fax: 58 32 68 507
email: j.sarnowski@pomorskie.eu

Agnieszka Kapała- Sokalska
Członek Zarządu Wojewodztwa Pomorskiego, radna
tel: 58 32-68-508, pok. 116
e-mail: a.kapala-sokalska@pomorskie.eu

 

Liczba odwiedzin : 25568
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-02-13 11:23:28
Czas publikacji: 2018-12-13 10:24:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak