Zaświadczenia o dokonywaniu bądź nie dokonywaniu oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 

 

 

Podstawa prawna
Stosownie do § 7 ust. 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.01.2007r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego do oferty dołącza się zaświadczenie marszałka województwa, na którego terenie znajduje się obwód rybacki lub większa część powierzchni obwodu rybackiego, o wyniku dokonanej oceny wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, albo zaświadczenie, że oceny takiej nie dokonano.
 
Opłaty
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia w wysokości 17 zł wniesiona do Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rachunek bankowy Nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm).
 
 
Wnioski należy składać pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. (058) 326-86-59
 


Liczba odwiedzin : 656
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-26 13:53:50
Czas publikacji: 2015-11-26 13:53:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak