Geologia 

 
 
Zadania Marszałka Województwa Pomorskiego z zakresu geologii
 
Wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze ( j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) w szczególności:
 
Polecamy:
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowoczesny, bezpieczny i bezpłatny system informatyczny e-OPLATYgeolog, który wprowadza prosty sposób komunikacji elektronicznej pomiędzy NFOŚiGW, przedsiębiorcami oraz organami koncesyjnymi, w zakresie spraw dotyczących opłat ustalanych na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
 

Liczba odwiedzin : 2073
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 10:55:12
Czas publikacji: 2017-02-08 11:54:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak