Rejestry, ewidencje, archiwa 

 

 

Wojewódzki rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

dostępny w Departamencie Środowiska i Rolnictwa

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
dostępny w Departamencie Organizacji

Zbiór i Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego
dostępny w Kancelarii Sejmiku

Rejestr skarg i wniosków
dostępny w sekretariacie Dyrektora Generalnego Urzędu

Archiwum zakładowe
dostępny w archwium

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
dostępny w Departamencie Organizacji

Zbiór i rejestr uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego
dostępny w Departamencie Organizacji

Rejestr zarządzeń Marszałka Województwa Pomorskiego
dostępny w Departamencie Organizacji

Ewidencja porozumień Województwa z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
dostępny w poszczególnych departamentach

Rejestr instytucji kultury Województwa Pomorskiego
dostępny w sekretariacie Departamentu Kultury

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim 
dostępny w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym
http://www.rpo.pomorskie.eu/lista-beneficjentow

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym
http://www.rpo.pomorskie.eu/lista-beneficjentow

Wykaz osób posiadajacych uprawnienia geologiczne

Wykaz osób które posiadają uprawnienia geologiczne kat XI

Wykaz osób które posiadają uprawnienia geologiczne kat XII

Wykaz osób które posiadają uprawnienia geologiczne kat XIII

 


Liczba odwiedzin : 5529
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 13:08:33
Czas publikacji: 2019-01-17 14:16:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak