Samorządowe jednostki organizacyjne województwa pomorskiego 

 
 

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH


Departament Edukacji i Sportu:

 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - brak osobowości prawnej
  80-401 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 14, tel. 58 341 93 73, 58 340 41 00
  www.cen.gda.pl, e-mail: cen@cen.gda.pl, BIP
 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku - brak osobowości prawnej
  76-200 Słupsk ul.Poniatowskiego 4a tel./fax (059) 842-35-67 tel. (059) 842-34-62
  www.odn.slupsk.pl, e-mail: sekretariat@odn.slupsk.pl, BIP
 3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku - brak osobowości prawnej
  80-401 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 14, tel. 58 341 70 87, 58 341 86 37
  www.pbw.gda.pl, e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl, BIP
 4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku - brak osobowości prawnej
  76-200 Słupsk, ul. Jaracza 18a, tel. 59 842 27 05
  www.pbw.slupsk.pl, e-mail: sekretariat@pbw.slupsk.pl, BIP
 5. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim - brak osobowości prawnej
  83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7, tel. 58 562 36 16
  http://www.medyk-stg.pl/, e-mail: mszstarogard@poczta.onet.pl, BIP
 6. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni - brak osobowości prawnej
  81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17
  www.msz.vti.pl, e-mail: sekretariat@msz.vti.pl, BIP 
 7. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku - brak osobowości prawnej
  80-401 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 17, tel. 58 341 25 93
  www.medyk.gda.pl, e-mail: sekretariat@medyk.gda.pl, BIP
 8. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych  - brak osobowości prawnej
  76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29, tel. 59 842 23 47
  www.wzsp.slupsk.pl, e-mail: zsm_sl@wp.pl, BIP
 9. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie - brak osobowości prawnej
  82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. 55 277 24 08, 55 277 27 50
  www.medyk.sztum.pl, e-mail: sekretariat@medyk.sztum.pl, BIP 
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i  Słabosłyszących im. J.Siestrzyńskiego w Wejherowie - brak osobowości prawnej
  84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277c, tel. 58 672 23 41
  http://osw2wejherowo.pl, e-mail: sekretariat@osw2wejherowo.pl, BIP
 11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie - brak osobowości prawnej
  82-500 Kwidzyn, ul. Moniuszki 5, tel. 55 279 38 71
  www.mowkwidzyn.pl, e-mail: mow@mowkwidzyn.pl, BIP

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w zakresie POKL, RPO WP 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 2014-2020) - brak osobowości prawnej
  80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 326 18 01
  www.wup.gdansk.pl, e-mail: wup@wup.gdansk.pl, BIP

 

Departament Zdrowia:

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki zdrowotnej:

 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 17, tel. 58 524 75 05
  www.wsp-bilikiewicz.pl, e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl,
 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-001 Gdańsk, ul. Orzeszkowej 1, tel. 58 520 39 94
  www.pogotowie.gdansk.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.gdansk.pl
 3. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - posiada osobowość prawną
  ul. Obrońców Wybrzeża 4 76-200 Słupsk
  http://psychiatria-slupsk.pl/, e-mail: sekretariat@psychiatria-slupsk.pl
 4. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim - posiada osobowość prawną
  83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7, tel. 58 562 06 00
  www.kocborowo.pl, e-mail: szpital@kocborowo.pl, BIP
 5. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku- posiada osobowość prawną
  80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37, tel. 58 301 51 32
  www.wotu.pl, e-mail: sekretariat@wotu.pl
 6. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku - posiada osobowość prawną
  76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel. 59 841 45 20
  www.pogotowie.slupsk.pl email: e-mail: pogotowie@pogotowie.slupsk.pl

Spółki prawa handlowego:

 1. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z o.o. - posiada osobowość prawną
  80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119, tel. 58 520 93 00
  www.szpitalpolanki.pl, e-mail: sekretariat@szpitalpolanki.pl  
 2. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Spółka z o.o. z siedzibą w Prabutach - posiada osobowość prawną
  82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 30, tel. 55 262 42 28
  www.szpitalprabuty.pl, e-mail: sekretariat@szpitalprabuty.pl,
 3. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27, tel. 58 300 56 76
  www.pzoz.com.pl, e-mail: pzoz1@wp.pl
 4. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. – z siedzibą w Kościerzynie - posiada osobowość prawną
  83-400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36, tel. 58 686 00 00
  www.szpital-koscierzyna.pl, e-mail: sekretariat@szpital.koscierzyna.pl,
 5. Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, tel. 58 764 01 00
  www.copernicus.gda.pl, e-mail: sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl, BIP,
 6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną
  76-200 Słupsk, ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 00
  www.szpital.slupsk.pl, e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl
 7. Szpitale Pomorskie sp. z o.o. z siedziba w Gdyni - posiada osobowość prawną
  81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 58 699 81 15
  www.szpitalepomorskie.eu, e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu
 8. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi  Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną                   
  81-759 Sopot ul. Grunwaldzka 1-3,  tel. 58 55 57 520, 
  www.pcrsopot.pl;  e-mail: sekretariat@wzr.com.pl

Jednostki budżetowe:

        Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku - brak osobowości prawnej
         80-871 Gdańsk, ul. Okrąg 1b, tel. 58 340 59 00
         www.womp.gda.pl, e-mail: sekretariat@womp.gda.pl

Departament Środowiska i Rolnictwa :

 1. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku - brak osobowości prawnej
  76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A, tel. 59 842 98 29
  www.pomorskieparki.pl, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, BIP

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego:

 1. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku - brak osobowości prawnej
  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27, tel. 58 301 06 44
  www.pbpr.pomorskie.eu, e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Departament Infrastruktury:

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - brak osobowości prawnej
  80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a, tel. 58 326 49 97
  www.zdw-gdansk.pl, e-mail: sekretariat@zdw-gdansk.pl, BIP
 2. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21, tel. 58 300 15 51
  www.pord.pl, e-mail: pord@pord.pl, BIP
 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku - posiada osobowość prawną
  76-200 Słupsk, ul. Mierosławskiego 10, tel. 59 841 28 00
  www.word.slupsk.pl, e-mail: sekretariat@word.slupsk.pl, BIP

 

Departament Majątku i Geodezji

 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - brak osobowości prawnej
  80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12, tel. 58 343 00 87
  www.wbgitr.gdansk.pl, e-mail: poczta@wbgitr.gdansk.pl

Departament Kultury:

 1. Teatr Wybrzeże - posiada osobowość prawną
  80-834 Gdańsk, ul. Św. Ducha 2, tel. 58 301 18 36
  www.teatrwybrzeze.pl, e-mail: sekretariat@teatrwybrzeze.plBIP
 2. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni - posiada osobowość prawną
  81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 1, tel. 58 785 58 10
  www.muzyczny.org, e-mail: sekretariat@muzyczny.org, BIP
 3. Opera Bałtycka w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 15, tel. 58 763 49 12 do 13
  www.operabaltycka.pl, e-mail: sekretariat@operabaltycka.plBIP
 4. Polska Filharmonia Bałtycka im. F.Chopina w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1, tel. 58 320 62 69
  www.filharmonia.gda.pl, e-mail: sekretariat@filharmonia.gda.pl,  BIP
 5. Muzeum Narodowe w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, tel. 58 301 70 61
  http://www.mng.gda.pl/, e-mail:  info@mng.gda.pl BIP
 6. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 25/26, tel. 58 322 21 00
  archeologia.pl, e-mail: sekretariat@archeologia.plBIP 
 7. Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich - posiada osobowość prawną
  ul. T. i I. Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze, tel. 58 686 11 30
  www.muzeum-wdzydze.gda.pl, e-mail: muzeum@muzeum-wdzydze.gda.plBIP
 8. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie - posiada osobowość prawną
  77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 26 23
  muzeumbytow.pl, e-mail: sekretariat@muzeumbytow.plBIP
 9. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - posiada osobowość prawną
  76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9, tel. 59 842 40 81
  www.muzeum.slupsk.pl, e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.plBIP 
 10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku  - posiada osobowość prawną
  80-806 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 5/6, tel. 58 301 48 11 do 14
  www.wbpg.org.pl, e-mail: wbp@wbpg.org.plBIP
 11. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-851 Gdańsk, ul. Korzenna 33/35, tel. 58 301 10 51
  www.nck.org.pl, e-mail: sekretariat@nck.org.plBIP
 12. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku - posiada osobowość prawną
  76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 31a, tel. 59 842 56 74 www.bgsw.pl, e-mail: info@bgsw.plBIP

 

Jednostki organizacyjne będące w rejestrach instytucji kultury innych organizatorów, współprowadzone przez Województwo Pomorskie:

 

 1. Bałtycka Agencja Artystyczna w Sopocie w zakresie działalności Polskiej Filharmonii Kameralnej - posiada osobowość prawną,
  81-703 Sopot, ul. Kościuszki 61 tel. 58 555 84 40 
  http://bart.sopot.pl e-mail: sekretariat@bart.sopot.pl, BIP
 2. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku - posiada osobowość prawną,
  80-863 Gdańsk, pI. Solidarności 1 tel: 58 772 40 00
  http://www.ecs.gda.pl/ e-mail: ecs@ecs.gda.pl, BIP
 3. Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku - posiada osobowość prawną,
  80-818 Gdańsk, Wojciecha Bogusławskiego, tel: 58 351 01 51
  https://teatrszekspirowski.pl/ e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl, BIP
 4. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - posiada osobowość prawną.
  84-200 Wejherowo, Zamkowa 2A, tel: 58 736 18 21, 
  http://www.muzeum.wejherowo.pl/ e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.plBIP

 

 Departament Rozwoju Gospodarczego

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku z wyłączeniem POKL, RPO WP 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 2014-2020) - brak osobowości prawnej
  80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 326 18 01
  www.wup.gdansk.pl, e-mail: wup@wup.gdansk.plBIP

Spółki prawa handlowego:

 1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472D; tel. 58 32 33 100
  www.arp.gda.pl, e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
 2. Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200; tel. 58 348 11 54
  www.airport.gdansk.pl, e-mail: airport@airport.gdansk.pl
 3. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku - posiada osobowość prawną
  76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2; tel. 59 841 28 92
  www.parr.slupsk.pl, e-mail: office@parr.slupsk.pl
 4. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie - posiada osobowość prawną
  81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9; tel. 58 555 97 00
  www.strefa.gda.pl, e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
 5. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-116 Gdańsk, ul. Szara 32/33; tel. 58 320 34 05
  www.prfpk.pl, e-mail: prfpk@prfpk.pl
 6. Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-116 Gdańsk, ul. Szara 32/33; tel. 58 302 20 05
  www.pfp.gda.pl, e-mail: biuro@pfp.gda.pl
 7. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, tel. 58 554 92 00
  www.mtgsa.com.pl, e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl
 8. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni - posiada osobowość prawną
  81-002 Gdynia, ul. Morska 350A; tel. 58 721 29 11
  www.skm.pkp.pl, e-mail: skm@skm.pkp.pl
 9. Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27, tel. 58 58 58 950
  www.pfr.pomorskie.eu,  e-mail: biuro@pfr.pomorskie.eu
 10. InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21,  tel.:  58 712 95 22 lub 58 712 95 14
  www.innobaltica.pl,  e-mail: innobaltica@innobaltica.eu
 11. Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - posiada osobowość prawną
  01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1, tel. 22 439 60 52 lub 22 439 60 51
  www.polregio.pl,  e-mail: info@p-r.com.pl
 12. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną
  80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 77; tel. 58 350 11 00
  www.pkm-sa.pl, e-mail: sekretariat@pkm-sa.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

 1. Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku - brak osobowości prawnej
  80-307 Gdańsk  ul. Abrahama 56, tel. (58) 552 30 40
  www.korczak.gdansk.pl, e-mail: sekretariat@korczak.gdansk.pl, BIP
 2.  Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku - brak osobowości prawnej
   80-401 Gdańsk  al. gen. J. Hallera 14 tel. (58) 341 46 07,  (58) 341 46 94  fax. (58) 341 44 53,
  www.poa-gdansk.pl e-mail: sekretariat@poa-gdansk.pl
 

Liczba odwiedzin : 42094
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-02-18 09:45:31
Czas publikacji: 2018-12-18 14:26:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak