Mienie Województwa Pomorskiego 

 
 

Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego.

Udziały i akcje posiadane przez Samorząd Województwa Pomorskiego w spółkach prawa handlowego

Samorząd Województwa

Baza Danych Nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego dostępna jest pod adresem http://sitwp.umwp.pl/nwp/

Zasady kształtowania wynagrodzeńw spółkach

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016.1202 z późn. zm.), Województwo Pomorskie jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółkach z większościowym udziałem Województwa Pomorskiego zobowiązane jest do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej uchwał dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w ww. spółkach.

 

Liczba odwiedzin : 2298
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 13:18:37
Czas publikacji: 2018-10-16 14:23:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak