Dług publiczny 

 
 

2018
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2018 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 218 416 355 zł, tj.:

 • 44 000 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
 • 174 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym,
 • 416 355 zł dotyczy opłaty z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z systemu informatycznego płatnej w ratach

 

2017
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2017 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2017 r. wynosi 265 000 000 zł, tj.:

 • 66 000 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
 • 199 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym.

2016
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2016 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 290 411 709,91 zł, tj.:

 • 66 000 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
 • 224 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym,
 • 411 709,91 zł dotyczy opłaty z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z systemu informatycznego płatnej w ratach.

2015
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2015 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynosi 310 182 129,98 zł, tj.:

 • 66 000 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
 • 241 500 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym,
 • 1 908 525,16 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za utratę praw własności nieruchomości położonej w miejscowości Kowale gmina Kolbudy płatnego w ratach,
 • 773 604,82 zł dotyczy opłaty z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z systemu informatycznego płatnej w ratach.
 
2014
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2014 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi 331 000 000,00 zł, tj.:
 • 4 000 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu,
 • 77 000 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
 • 250 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym
2013
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2013 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 395 734 448,34 zł, tj.:
 • 12 000 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu,
 • 110 000 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
 • 250 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym,
 • 5 000 000 zł z tytułu zakupu nieruchomości na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • 18 734 448,34 zł z tytułu kredytów przejętych od przekształconych SPZOZ-ów, które zostaną spłacone w 2014 roku środkami z dotacji z budżetu państwa.
2012
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2012 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynosi 376 000 000 zł, tj.:
 • 16 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,
 • 110 000 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
 • 250 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym.
2011
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2011 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosi 380 000 000 zł, tj.:
 • 20 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,
 • 110 000 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji,
 • 250 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym.
2010
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2010 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2010 r. wynosi 269 000 000 zł, tj.:
 • 94 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,
 • 175 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym.
 
2009
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2009 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosi 148 700 000 zł, tj.:
 • 98 700 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,
 • 50 000 000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku zagranicznym.
 
2008
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2008 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosi 36 641 653 zł, tj.:
 • 35 500 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,
 • 1 141 653 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy UE.
 
2007
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2007 kwota zadłużenia Województwa ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynosi 69 895 361 zł, tj.:
 • 39 300 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,
 • 30 595 361 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy UE.

 

 

Liczba odwiedzin : 1330
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 13:21:26
Czas publikacji: 2019-02-21 12:12:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak