Ciężar publiczny 

 
 


Opłaty za korzystanie ze środowiska są przychodami funduszy ochrony środowiska zgodnie z art.401 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232, ze zm.). Zarząd województwa prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zapisem art. 402 ust.1 wspomnianej ustawy.

Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone  o opłaty poniesione  na egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunków bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe:

  • gmin
  • powiatów
  • funduszu wojewódzkiego
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


w  terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek zarządu województwa.

Szczegółowy rozdział otrzymanych środków określa art.402 ust.4 – 7 tejże ustawy .

DO POBRANIA:
Wpływy 2013
Wpływy 2012

Wpływy 2011
Wpływy 2010
Wpływy 2009
Wpływy 2008
Wpływy 2007

 

Liczba odwiedzin : 972
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 13:25:09
Czas publikacji: 2017-09-25 09:37:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak