Pomoc publiczna 

 
 

Sprawozdania o pomocy publicznej w Województwie Pomorskim

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) podmioty udzielające pomocy publicznej zobowiązane są do przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta sprawozdań o przyznanej pomocy w danym okresie sprawozdawczym.

Prezes UOKiK co roku opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów raport o pomocy publicznej udzielonej w roku poprzednim. Raport ten Rada Ministrów przedstawia następnie Sejmowi. Ponadto, Prezes UOKiK przygotowuje roczne sprawozdanie o udzielonej w Polsce pomocy publicznej na potrzeby Komisji Europejskiej, która na tej podstawie (i na podstawie sprawozdań otrzymanych od pozostałych państw członkowskich) opracowuje zbiorcze sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w całej Unii Europejskiej (tzw. State Aid Scoreboard).

Organy udzielające pomocy realizują obowiązek sprawozdawczy w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 257, poz. 1728).

 

Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie art. 37 pkt 2, lit. g Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego informacje nt. udzielonej pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

 

Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Pomoc publiczna 2016

2017-05-24 13:11:03
Pomoc publiczna 2015

2017-05-24 13:09:10
Pomoc publiczna 2014

2015-11-30 13:36:29
Pomoc publiczna 2013

2015-11-30 13:35:44
Pomoc publiczna 2012

2015-11-30 13:34:59
Pomoc publiczna 2011

2015-11-30 13:34:09
Pomoc publiczna 2010

2015-11-30 13:33:41
Pomoc publiczna 2009

2015-11-30 13:33:17
Pomoc publiczna 2008

2015-11-30 13:32:51
Pomoc publiczna 2007

2015-11-30 13:31:58
Liczba odwiedzin : 4035
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 13:30:34
Czas publikacji: 2015-11-30 13:30:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak