Ogłoszenia i komunikaty 

 

 

 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, jako Przewodniczący Konwentu Honorowego Wyróżnienia informuje, iż została rozpoczęta  procedura przyjmowania wniosków o nadanie „Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego”.

2019-01-21 14:41:33
Ogłoszenie 91/18

Uchwała w sprawie określenia procedury wyłaniania kandydatów do ZO ZWRP

2018-12-05 13:20:45
Komunikat z dnia 25 czerwca 2018

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN

2018-06-25 13:44:07
Ogłoszenie 10/18

Informacja o możliwości zgłoszenia przez radnego kandydatów do rad muzeów.

2018-01-23 14:30:36
Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, jako Przewodniczący Konwentu Honorowego Wyróżnienia informuje, iż została rozpoczęta  procedura przyjmowania wniosków o nadanie „Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego”.

2017-12-04 11:22:58
Zgłaszania kandydatów na przedstawiciela Sejmiku Województwa Pomorskiego na wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

2017-06-12 14:04:07
Rada Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt informuję, iż została rozpoczęta procedura zgłaszania kandydatur na członków Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku.

2017-02-06 09:37:09
Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego

2017-01-10 12:07:33
Komunikat w sprawie honorowego wyróżnienia

2015-12-04 07:45:43
Liczba odwiedzin : 2810
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-12-04 07:45:16
Czas publikacji: 2015-12-04 07:45:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak