Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 55

Konkurs „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2016" rozstrzygnięty.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2016”

2016-03-15 11:11:57
Ogłoszenie 61

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji.

2016-02-23 11:31:20
Ogłoszenie 53

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2016”

2016-01-13 09:16:52
Ogłoszenie 62

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie pomorskim.

2015-12-29 14:49:24
Ogłoszenie 60

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresu  „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym”.  Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych.

2015-12-21 11:53:54
Ogłoszenie 34

Aktualizacja doczycząca ogloszenia: Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 na rok szkolny 2015/2016

AKTUALIZACJA: WZORY DOKUMENTÓW DLA STYPENDYSTÓW  - 18 GRUDNIA 2015

 

 

2015-12-18 15:38:52
Ogłoszenie 58

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

2015-12-14 11:56:33
Ogłoszenie 59

Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 

2015-12-07 08:58:26
Ogłoszenie 57

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza konsultacje nad projektem wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016

2015-12-04 14:53:21
Ogłoszenie 56

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza konsultacje nad projektem wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

 

2015-12-04 14:50:20