Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 54

W dniu 22 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego w roku akademickim 2016/2017. 

2016-12-22 12:43:01
Ogłoszenie 53

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim.

2016-12-20 13:59:27
Ogłoszenie 49

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2017”

2016-12-14 14:43:03
Ogłoszenie 52

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego

2016-12-14 14:42:51
Ogłoszenie 51

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017

2016-12-07 07:29:00
Ogłoszenie 50

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017

2016-12-07 07:28:17
Ogłoszenie 48

Informujemy, że 29 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2016/2017 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2

2016-11-30 14:42:07
Ogłoszenie 47

Informujemy, że 29 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2016/2017 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2. Na podstawie § 10 ust. 1 i 2, oraz § 35 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego Departament Edukacji i Sportu publikuje wzory dokumentów wraz z listą Uprawnionych.

2016-11-30 13:02:59
Ogłoszenie 46

29 listopada Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1210/192/16 w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2016/2017 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego” finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

2016-11-30 09:08:23
Ogłoszenie 45

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne pt. „Otwarte konkursy ofert - elektroniczny nabór wniosków konkursowych" 

2016-11-25 14:20:30