BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

 

BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

 

WYKONANIE BUDŻETU - SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

2018

 1. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 r.
 2. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za III kwartał 2018 r.
 3. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r.  
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za i półrocze 2018 r.
 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego za i półrocze 2018 r.
 6. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-28 NWS  za II kwartał 2018 r.
 7. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-28 NWS  za I kwartał 2018 r.
 8. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.  
 9. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 r.

 

2017

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2017
 2. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-ST, Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-NDS  za IV kwartał 2017 r.
 3. Informacja z wykonania budżetu za 12 miesiecy 2017 r.
 4. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NWS, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS  za III kwartał 2017 r.
 5. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego za I półrocze 2017 r.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2017 r.
 8. Informacja z wykonania budżetu za 6 miesięcy 2017
 9. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NWS, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS  za II kwartał 2017 r.
 10. Sprawozdania: RB-27S, RB-28S, RB-28NWS, RB-N, RB-Z, RB-NDS za I kwartał 2017 r.
 11. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.

2016

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016
 2. Sprawozdania: RB-27S, RB-28S, RB-N, RB-Z, RB-NDS, RB-ST, RB-UZ za IV kwartał 2016r. 
 3. Informacja z wykonania budżetu za 12 miesięcy 2016
 4. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb- 28NWS, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS  za III kwartał 2016 r
 5. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016
 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej Województwa Pomorskiego za I półrocze 2016 r
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2016 r
 8. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb- 28NWS, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS  za II kwartał 2016 r.
 9. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016
 10. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb- 28NWS, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS  za I kwartał 2016 r.
 11. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016

2015

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2015
 2. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-ST, Rb-UZ  za IV kwartał 2015 r.
 3. Informacja z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 12 m-cy 2015 roku
 4. Informacja z wykonania budżetu Wojewodztwa Pomorskiego za III kwartał 2015
 5. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS  za III kwartał 2015 r.
 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Pomorskiego za I półrocze 2015 r.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2015 r
 8. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-28NWS  za II kwartał 2015 r.
 9. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 r.
 10. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-28NWS  za I kwartał 2015 r
 11. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015

2014

 1. Sprawozdanie z wykonaniu budżetu 2014
 2. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-ST, Rb-UZ  za IV kwartał 2014 r
 3. Informacja z wykonania budżetu za 12 miesięcy 2014
 4. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS  za III kwartał 2014 r.
 5. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2014 r.
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Pomorskiego za I półrocze 2014 r.
 8. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2014
 9. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS  za II kwartał 2014 r.
 10. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014
 11. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za I kwartał 2014 r.

2013

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013
 2. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-UZ za IV kwartał 2013
 3. Informacja z wykonania budżetu za 12 miesięcy 2013
 4. Sprawozdania: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za III kwartał 2013 r.
 5. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2013 r.
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Pomorskiego za I półrocze 2013 r.
 8. Sprawozdania budżetowe Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za II kwartał 2013 r.
 9. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2013
 10. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013
 11. Sprawozdania budżetowe Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za I kwartał 2013 r.

2012

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012
 2. Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb- NDS za IV kwartał 2012
 3. Informacja z wykonania budżetu za 12 miesięcy 2012
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2012 r.
 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2012-2026 za I półrocze 2012 r.
 6. Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za II kwartał 2012
 7. Informacja z wykonania budżetu za 6 miesięcy 2012
 8. Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za I kwartał 2012
 9. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012
 10. Informacja z wykonania budżetu za 9 miesięcy 2012
 11. Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za III kwartał 2012

2011

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011
 2. Sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN za rok 2011
 3. Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za IV kwartał 2011
 4. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartały 2011
 5. Sprawozdania Rb-27s i Rb-28s za III kwartały 2011 roku,
 6. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-NDS za III kwartały 2011 roku.
 7. Informacja z wkonania budżetu Województwa Pomorskiego za 9 miesięcy 2011 r.
 8. Sprawozdania Rb-27s i Rb-28s za II kwartał 2011 roku
 9. Sprawozdania Rb-27s i Rb-28s za I kwartał 2011 roku
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2011 roku
 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011 - 2026 za I półrocze 2011 roku
 12. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-NDS za II kwartały 2011
 13. Informacja z wkonania budżetu Województwa Pomorskiego za 6 miesięcy 2011 r.
 14. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-NDS za I kwartał 2011
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I kwartał 2011

2010

 1. Sprawozdania Rb-27 i Rb-28 za IV kwartał 2010 roku
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2010
 3. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-NDS za IV kwartał 2010 roku
 4. Informacja z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za IV kwartały 2010 roku
 5. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-NDS za III kwartał 2010 roku
 6. Informacja z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 9 miesięcy 2010 r.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2010
 8. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-NDS za II kwartał 2010 roku
 9. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2010
 10. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za I kwartał 2010
 11. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2010

2009

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2009
 2. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za IV kwartał 2009
 3. Informacja z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za IV kwartał 2009
 4. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za III kwartał 2009
 5. Informacja z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego;za III kwartały 2009
 6. Sprawozdanie Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za II kwartał 2009 r
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu I półrocze 2009
 8. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2009 roku
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za I kwartał 2009

2008

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Wojewodztwa Pomorskiego za rok 2008
 2. Sprawozdanie z wykoniania budżetu Województwa Pomorskiego za III kwartały 2008 roku 
 3. Sprawozdanie z wykoniania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2008 roku
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I kwartał 2008 roku

2007

 1. Sprawozdanie Rb-NDS 2007
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Wojewodztwa Pomorskiego za rok 2007
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa pomorskiego za III kwartały 2007 roku
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r - wersja opisowa
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2007 A
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu - I kwartał 2007 B

2006

 1. Sprawozdanie Rb-NDS 2006
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa pomorskiego za III kwartały 2006 roku
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006r - wersja opisowa
 5. Sprawozdanie za I kwartał 2006 r.

Lata 1999-2005

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa pomorskiego za 2005 rok
 2. Sprawozdanie Rb-NDS 2005
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2004
 4. Sprawozdanie Rb-NDS 2004
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2003
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2002
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2001
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2000
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 1999

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 1. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
 2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
 3. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok
 4. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
 5. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
 6. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok
 7. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
 8. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok
 9. Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

PROJEKTY

 1. Projekt budzety 2019 - wersja opisowa
 2. Projekt budżetu 2018 - wersja opisowa
 3. Projekt budżetu 2017 - wersja opisowa
 4. Projekt budżetu 2016 – wersja opisowa
 5. Projekt budżetu 2015 – wersja opisowa
 6. Projekt budżetu 2014 - wersja opisowa
 7. Projekt budżetu 2013 - wersja opisowa
 8. Projekt budzetu 2012 - wersja opisowa
 9. Projekt budżetu 2011 - wersja opisowa
 10. Projekt budżetu 2010 - wersja opisowa
 11. Projekt budżetu 2009 - wersja opisowa
 12. Projekt budżetu 2008 - wersja opisowa
 13. Projekt budżetu 2007 - wersja opisowa
 14. Projekt budżetu 2006 - wersja opisowa

PROJEKTY WPF

 1. 2019-2035
 2. 2018-2034
 3. 2017-2031
 4. 2016-2031
 5. 2015-2027
 6. 2014-2027
 7. 2013-2026
 8. 2012-2026
 9. 2011-2026

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

Opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku budżetowym oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu województwa pomorskiego

Prognoza długu

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekt budżetu

Wykonanie budżetu

Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych


INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

2018

 1. I kwartał 2018 – kwota udzielonych umorzeń 32 611,05  zł
 2. II kwartał 2018 – kwota udzielonych umorzeń 208 774,66 zł.
 3. III kwartał 2018 – kwota udzielonych umorzeń 371 164,80 zł
 4. IVkwartał 2018 – kwota udzielonych umorzeń 392 561,40 zł.

2017

 1. I kwartał 2017 – kwota udzielonych umorzeń 31 424,97 zł.
 2. II kwartał 2017 – kwota udzielonych umorzeń 465 940,40  zł.
 3. III kwartał 2017 – kwota udzielonych umorzeń 681 990,24 zł.
 4. IV kwartał 2017 – kwota udzielonych umorzeń 791 092,99 zł.

2016

 1. I kwartał 2016 – kwota udzielonych umorzeń 33 739,98 zł.
 2. II kwartał 2016 – kwota udzielonych umorzeń 270 521,90 zł.

 3.  

  III kwartał 2016 – kwota udzielonych umorzeń 536 387,47 zł.
 4. IV kwartał 2016 – kwota udzielonych umorzeń 550 342,76 zł

2015

 1. I kwartał 2015 – kwota udzielonych umorzeń 45 632,09 zł
 2. II kwartał 2015 – kwota udzielonych umorzeń 140 128,44 zł
 3. III kwartał 2015 – kwota udzielonych umorzeń 596 134,33 zł
 4. IVkwartał 2015 – kwota udzielonych umorzeń 663 635,36 zł

2014

 1. I kwartał 2014 - kwota udzielonych umorzeń 37 809,13 zł
 2. II kwartał 2014 – kwota udzielonych umorzeń 339 035,43 zł
 3. III kwartał 2014 – kwota udzielonych umorzeń 1 041 080,57 zł
 4. IV kwartał 2014 – kwota udzielonych umorzeń 1 082 905,86 zł

2013

 1. I kwartał 2013 – kwota udzielonych umorzeń 26 851,00 zł
 2. II kwartał 2013 – kwota udzielonych umorzeń 180 569,84 zł
 3. III kwartał 2013 – kwota udzielonych umorzeń 692 121,02 zł
 4. IV kwartał 2013 - kwota udzielonych umorzeń 1 094 119,77 zł

2012

 1. I kwartał 2012 – kwota udzielonych umorzeń 13 591,18 zł
 2. II kwartał 2012 – kwota udzielonych umorzeń 203 153,95 zł
 3. III kwartał 2012 – kwota udzielonych umorzeń 832 309,98 zł
 4. IV kwartał 2012 – kwota udzielonych umorzeń 955 793,17 zł

2011

 1. I kwartał 2011 – brak udzielonych umorzeń
 2. II kwartał 2011 – brak udzielonych umorzeń
 3. III kwartał 2011 – kwota udzielonych umorzeń 387 576,48 zł
 4. IV kwartał 2011 – kwota udzielonych umorzeń 678 077,35 zł

2010

 1. I kwartał 2010 – brak udzielonych umorzeń
 2. II kwartał 2010 – brak udzielonych umorzeń
 3. III kwartał 2010 – brak udzielonych umorzeń
 4. IV kwartał 2010 – kwota udzielonych umorzeń 4 744,00 zł

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ.

PREZENTACJE BUDŻETU

WYKONANIE BUDŻETU

PROJEKT BUDŻETU

 

Liczba odwiedzin : 19218
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-02-19 11:08:55
Czas publikacji: 2019-01-31 15:16:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak