Oferty pracy 2018 

 

 

Szczegłowe informacje dotyczące procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie są dostępne pod nr telefonu: 58 32-68-879.

 
 
OFERTY PRACY W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY

W REFERACIE BUDŻETU I INWESTYCJI (ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI)

W DEPARTAMENCIE ZDROWIA

 

 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta 95/2018

KANCELISTA W REFERACIE ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI (ZESPÓL KANCELARIA OGÓLNA) W DEPARTAMENCIE ORGANIZACJI

2018-12-13 15:20:32
Oferta 94/2018

OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE BUDŻETU I INWESTYCJI (ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI) W DEPARTAMENCIE ZDROWIA

2018-12-12 13:38:58
Oferta 82/2018

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W DEPARTAMENCIE ORGANIZACJI

2018-12-05 10:08:56
Oferta 93/2018

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PROCESÓW WDRAŻANIA I KONTRAKTACJI (ZESPÓŁ DS. SRODKÓW ODWOŁAWCZYCH) W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2018-12-03 11:08:56
Oferta 92/2018

2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PŁATNOŚCI (ZESPÓŁ DS. PŁATNOŚCI) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH
2018-11-28 12:45:59
Oferta 77/2018

2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE EKONOMICZNYM W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I SPORTU
2018-11-26 10:39:24
Oferta 91/2018

OD STARSZEGO SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KONTROLI W DEPARTAMENCIE KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
2018-11-23 14:06:17
Oferta 90/2018

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE CERTYFIKACJI W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH
2018-11-22 09:35:34
Oferta 79/2018

OD INFORMATYKA DO STARSZEGO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

Test kwalifikacyjny dla osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniuodbędziesię w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Sali 228 UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Informacja o osobach spełniających wymagania formalne zostanie w dniu 09.10.2018 r. wysłanadrogąmailową do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do testu.

2018-11-20 11:10:58
Oferta 89/2018

OD PODINSPEKTORA DO GŁOWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE OBSŁUGI (ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ) W DEPARTAMENCIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI
2018-11-20 09:17:28
Liczba odwiedzin : 295778
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-01-11 10:08:09
Czas publikacji: 2018-12-13 15:21:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak