Oferty pracy 2017 

 

 

Szczegłowe informacje dotyczące procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie są dostępne pod nr telefonu: 58 32-68-879.

 
 
OFERTY PRACY W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W ZESPOLE DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DEPARTAMENCIE MAJĄTKU I GEODEZJI

78/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W ZESPOLE DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DEPARTAMENCIE MAJĄTKU I GEODEZJI

77/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KONTROLI (ZESPÓL DS. WERYFIKACJI PZP) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH


76/17 - WOLNE STANOWISKO PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI


75/17 - 
WOLNE STANOWISKO PRACY OD INFORMATYKA DO STARSZEGO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

74/17 - WOLNE STANOWISKO PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W DEPARTAMENCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

73/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. POWOŁANIA REGIONALNEGO ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

72/17 - 3 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO STANOWISKA W REFERACIE TRANSPORTU (ZESPÓŁ DS. TRANSPORTU KOLEJOWEGO) - 2 ETATY ORAZ W ZESPOLE DS. INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ – 1 ETAT W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY68/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (ZESPÓŁ DS. SWIADCZEŃ RODZINNYCH) WREGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ


67/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE POZWOLEŃ ŚRODOWISKOWYCH (ZESPÓŁ DS. ODPADÓW, EMISJI I HAŁASU) W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

66/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE TRANSPORTU W ZESPOLE DS. TRANSPORTU KOLEJOWEGO W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY
 
65/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KOORDYNACJI (ZESPÓŁ DS. PROCEDUR, KONTROLI SYSTEMOWEJ I AUDYTÓW) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

64/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PŁATNOŚCI (ZESPÓŁ DS. PŁATNOŚCI) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH
 
63/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE CERTYFIKACJI W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

62/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORAW REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA WDRAŻANIA (ZESPÓŁ DS. ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI I ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA I WARUNKÓW NABORU PROJEKTÓW) W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


61/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH) W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ


60/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH (ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW) W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY


59/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD INFORMATYKA DO STARSZEGO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38/17 - STARSZEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. REGULACJI PRAWNYCH W DEPARTAMENCIE MAJATKU I GEODEZJI (ODDZIAŁ W SŁUPSKU)

37/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE DOCHODÓW I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI (ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI) W DEPARTAMENCIE FINANSÓW

36/17 - DYREKTOR DEPARTAMENTU ZDROWIA

35/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

34/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY ( 1 OSOBA – 1 ETAT ORAZ 2 OSOBA -  0,5 ETATU) OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE TRANSPORTU (ZESPÓŁ DS. TRANSPORTU KOLEJOWEGO) W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

33/17 - OD STARSZEGO SPECJALISTY DO INSPEKTORA W REFERACIE ROZWOJU TURYSTYKI W DEPARTAMENCIE TURYSTYKI

32/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE INFORMACJI (ZESPÓŁ SIFE) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

31/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

30/17 - OD PODINSPEKTORA DO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO i INFORMATYKI

29/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ – REDAKCJA INFORMACYJNA W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

28/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W DEPARTAMENCIE KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

27/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE REALIZACJI PROJEKTÓW I W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

26/17 - 2 WOLNE STANOWISKAPRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PROMOCJI (ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ELEKTRONICZNEJ) W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

25/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PŁATNOŚCI W ZESPOLE DS. PŁATNOŚCI W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

24/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KONTROLI W ZESPOLE DS. WERYFIKACJI PZP W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

23/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PROMOCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

22/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORAW ZESPOLE DS. ORGANIZACJI PROCESU WYBORU WDEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

21/17 - OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

20/17 - 3 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE KONTROLI PROJEKTÓW KONKURSOWYCH (ZESPÓŁ DS. KONTROLI W RAMACH OSI 3 DZIAŁANIA 5.3, ZESPÓŁ DS. KONTROLI W RAMACH OSI 5 I 6 ORAZ KONTROLI UPRZEDNIEJ PP) I W REFERACIE KONTROLI SYSTEMOWEJ W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

19/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA WDRAŻANIA (ZESPÓŁ DS.ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA I WARUNKÓW NABORU PROJEKTÓW) W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

18/17 - OD INFORMATYKA DO STARSZEGO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

17/17 - 3 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE ROZWOJU KSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI (ZESPÓŁ DS. ROZWOJU KOMPETENCJI, ZESPÓŁ DS. WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH) I W REFERACIE WSPIERANIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ROZWOJU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (ZESPÓŁ DS.  ROZWOJU KADR REGIONU) W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

16/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE CERTYFIKACJI W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

15/17 - OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ROLNICTWA I RYBACTWA W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

14/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY  OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE WYBORU PROJEKTÓW I INFORMACJI (ZESPÓŁ DS. OCENY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH)W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

13/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE GEOLOGII W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

12/17 - 3 WOLNE STANOWISKA PRACYOD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH) W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ

11/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORAW REFERACIE EFS I INNYCH PROGRAMÓW W ZESPOLE DS. ROZLICZEŃ W DEPARTAMENCIE FINANSÓW

10/17 -OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W ZESPOLE DS. EKONOMICZNYCH W DEPARTAMENCIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

9/17 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYM W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

8/17 - OD INFORMATYKADO STARSZEGO INFORMATYKAW REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

7/17 - OD PODINSPEKTORA DO INFORMATYKAW REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

6/17 -OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

5/17 - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PŁATNOŚCI (ZESPÓŁ DS. PŁATNOŚCI) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

4/17 - 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE INFORMACJI (ZESPÓŁ SIFE) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

3/17 - STANOWISKO PRACY OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORAW REFERACIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJI (ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA I UZDOLNIEŃ) W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I SPORTU

2/17 - WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE KONTROLII (ZESPÓŁ DS. WERYFIKACJI PZP) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

1/2017 - OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE ROZWOJU TURYSTYKI W DEPARTAMENCIE TURYSTYKI I PROMOCJI

 

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA

 W REFERACIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH (ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW)

W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta 104/17

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH (ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW) W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

2017-12-13 13:43:44
Oferta 103/17

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH (ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW) W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

2017-12-13 11:22:27
Oferta 98/17

WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO SPECJALISTY – 0,8 ETATU W REFERACIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ (ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA) W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I SPORTU
2017-12-07 12:15:53
Oferta 95/17

GŁÓWNY SPECJALISTA – 0,2 ETATU W REFERACIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZESTRZENNEGO

2017-12-07 12:14:22
Oferta 93/17

GŁÓWNY SPECJALISTA – 0,5 ETATU W REFERACIE ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W DEPARTAMENCIE FINANSÓW

2017-12-07 12:12:05
Oferta 94/17

GŁÓWNY SPECJALISTA – 0,5 ETATU W REFERACIE ROZWOJU INNOWACJI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

2017-12-07 12:09:49
Oferta 92/17

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KONTROLI W ZESPOLE DS. WERYFIKACJI PZP W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

2017-12-05 13:59:48
Oferta 102/17

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I SPORTU
2017-12-05 11:25:53
Oferta 96/17

OD INFORMATYKA DO STARSZEGO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

Test kwalifikacyjny dla osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniuodbędziesię w dniu 8 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w  Sali 228 UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Informacja o osobach spełniających wymagania formalne zostanie w dniu 04.12.2017 r. wysłanadrogąmailową do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do testu.

2017-12-04 12:31:03
Oferta 101/17

INSPEKTOR DS. BHP – 0,25 etatu

2017-12-04 08:12:41
Liczba odwiedzin : 197408
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-01-11 10:08:09
Czas publikacji: 2017-12-13 11:24:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak