SKARBNIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

 

 

 
 

 

Henryk Halmann

Sekretariat: tel. (58) 32 61 576
fax (58) 32 61 579ZADANIA:
  • wykonywanie obowiązków na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych;
  • nadzór nad pracą Departamentu Finansów;
  • dokonywanie okresowych analiz budżetu województwa i bieżące informowanie Zarządu o przebiegu jego wykonania;
  • uczestnictwo w pracach oraz obradach Sejmiku i Zarządu z głosem doradczym;
  • odpowiadanie za prawidłowość gospodarki finansowej województwa
 

Liczba odwiedzin : 2550
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marczewski Przemysław
Czas wytworzenia: 2017-09-25 08:30:17
Czas publikacji: 2017-09-25 08:31:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak