Skargi i wnioski 

 

 

Wnioski i skargi do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych może złożyć każdy obywatel lub osoba prawna.  Skarga może dotyczyć np. zbyt długiego załatwiania sprawy przez urzędników lub zaniedbania.  Wnioski mogą dotyczyć np. usprawnienia pracy urzędu.

Podstawa prawna: 

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).

Wniosek on-line:
Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Adres Elektronicznej Skrznki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Opłata: 
Nie pobiera sie opłat

Akty prawne dotyczące sprawy:
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

 


Liczba odwiedzin : 2572
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-01 11:48:33
Czas publikacji: 2017-03-30 10:14:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak