Sprawdzanie stanu sprawy 

 
 

Organy administracji publicznej są zobowiązane do udzielania informacji o przebiegu postępowania. Informacji takiej udziela się stronie, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. ).

Wniosek on-line:
Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Adres Elektronicznej Skrznki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Opłata: 
Nie pobiera sie opłat

Akty prawne dotyczące sprawy:
Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Liczba odwiedzin : 1877
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-01 11:54:40
Czas publikacji: 2017-03-30 10:17:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak