Informacja o użytkowaniu wieczystym 

 
 

Informujemy, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

PeKaO S.A.

59 1240 6292 1111 0010 4607 1108

 

Liczba odwiedzin : 1131
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-01 12:26:32
Czas publikacji: 2016-02-01 12:26:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak