Złożone petycje 

 
 

Petycje skierowane do Sejmiku Województwa

l.p.

numer EOD

data złożenia

w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy 
o petycjach - imię
i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana

przedmiot petycji

skan petycji (zanonimizowany
w przypadku braku zgody, 
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania,w szczególności informacja o zasięganych opiniach oraz sposobie załatwienia sprawy

 1

113878/12/18

 17.12.2018

Samorządowcy Powiatu Nowodworskiego

Dotyczy: zamiaru podjęcia przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej odcinków byłych dróg krajowych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego przebiegających w ciągu byłej drogi krajowej nr 7 i 55.

 Skan petycji

 

 Uchwała sejmiku

Petycje sierowane do Zarządu Województwa Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego

l.p.

numer EOD

data złożenia

w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy 
o petycjach - imię
i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana

przedmiot petycji

skan petycji (zanonimizowany
w przypadku braku zgody, 
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania,w szczególności informacja o zasięganych opiniach oraz sposobie załatwienia sprawy

1. 

 5142/01/2018

19.01.2018

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja w przedmiocie zoptymalizowania rozkładu jazdy pociągów kursujących na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej

Skan petycji 

19.04.2018

 Skan odpowiedzi na petycje

2.

5171/01/2018

19.01.2018

 

Petycja dot. budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 234 w Gniewie.

Skan petycji

 19.04.2018 Skan odpowiedzi na petycje

3.

4861/03/2018

01.03.2018

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja w przedmiocie braku likwidacji połączenia kolejowego na trasie Gdańsk Osowa – Gdańsk Wrzeszcz

Skan petycji

01.06.2018

Skan odpowiedzi na petycje 

4.

54011/06/2018

05.06.2018

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja w przedmiocie wykonania chodnika dla pieszych w miejscowości Ramoty przy drodze głównej
nr 515 (DW 515)
na trasie Malbork – Dzierzgoń - Iława

Skan petycji

05.09.2018

 Skan odpowiedzi na petycje

5.

88996/09/2018

20.09.2018 

Partia Razem

Petycja w przedmiocie zastosowania klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych

Skan petycji

20.12.2018

Skan odpowiedzi na petycje 

6.

87755/09/2018

18.09.2018

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja w przedmiocie wykonania chodnika dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej
nr 224 na odcinku Bolesławowo-Skarszewy.

Skan petycji

18.12.2018

Skan odpowiedzi na petycje 

7.

89473/09/2018

21.09.2018

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja w przedmiocie utworzenia nowego przystanku kolejowego w Gdańsku-Osowej pn. Osowa-Północ Skan petycji  22.10.2018

Skan pisma przekazującego petycję 

Skan odpowiedzi na petycje

8.

104567/11/2018

16.11.2018

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja w przedmiocie utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych przy ulicy Słupskiej w Sierakowicach Skan petycji 18.02.2019 Skan odpowiedzi na petycje 

9.

112810/12/2018

12.12.2018  Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4 
ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja dotycząca wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym Skan petycji 12.03.2019 r.  Skan odpowiedzi na petycje 

10. 

113113/12/2018

13.12.2018 Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja w przedmiocie ograniczenia tonażu pojazdów dopuszczonych do poruszania się po drodze zlokalizowanej na ul. Kasztanowej, w miejscowości Gorzędziej, powiat tczewski Skan petycji 31.12.2018 Skan pisma przekazujacego petycję
 

Liczba odwiedzin : 599
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2018-01-24 07:26:21
Czas publikacji: 2019-01-30 13:09:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak