Szkolenie służb ochrony środowiska 

 

 

W 2017 roku pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach szkoleniowych, które miały na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej dotyczącej ochrony środowiska, bezpośrednio związanych z realizacją obowiązków nałożonych na Marszałka Województwa.

W ramach realizacji zadania pn. „Szkolenie służb ochrony środowiska” pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku uczestniczyli w następujących szkoleniach:

 • Szkolenie pn. „Sprawozdawczość gmin o odpadach komunalnych za 2016 r.”
 • Szkolenie pn. „Ograniczanie emisji do powietrza (z uwzględnieniem LZO): realizacja wymagań prawnych, stosowane technologie, dokumentacja i wnioski o pozwolenie na emisje”
 • Szkolenie pn. „Kurs Certyfikowanego Inspektora drzewa - stopień III”
 • Szkolenie pn. „Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz funkcjonowanie rejestru ZSEiE”
 • Szkolenie pn. „Gospodarka odpadami - aktualny i planowany stan prawny oraz problemy praktyczne”
 • Szkolenie pn. „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
 • Szkolenie pn. „Kontrola przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska”
 • Szkolenie pn. „Emisja zanieczyszczeń do powietrza”
 • Szkolenie pn. „Gospodarka odpadami”
 • Szkolenie pn. „Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia z ochrony środowiska - problemy i rozwiązania (KGO)”
 • Szkolenie pn. „Gospodarka odpadami: Praktyczne stosowanie w świetle nowych i projektowanych zmian”
 • Szkolenie pn. „Gospodarka odpadami w 2017 r. - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość”

Realizacja zadania pn. „Szkolenia służb ochrony środowiska” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy nr WFOŚ/D/483/19/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku.

Całkowity koszt kwalifikowany realizacji zadania pn. „Szkolenia służb ochrony środowiska” wyniósł 19 064,50 zł przy dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 15 358,30 zł.

 


Liczba odwiedzin : 711
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-12-21 10:23:43
Czas publikacji: 2017-12-21 11:00:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak