Szkolenie służb ochrony środowiska 

 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z ZREALIZACJI ZADANIA PN. „SZKOLENIA SŁUŻB OCHRONY ŚRODOWISKA” WRAZ Z OPISEM OSIĄGNIĘTEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO

 

 

 

 

Szkolenia i konferencje szkoleniowe w 2018 roku, w których uczestniczyli pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, miały na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej dotyczącej ochrony środowiska, bezpośrednio związanej z realizacją obowiązków nałożonych na Marszałka Województwa.

 

W ramach realizacji zadania pn. „Szkolenia służb ochrony środowiska” pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku uczestniczyli w następujących szkoleniach:

 

 • Szkolenie pn. „Odpady komunalne - warsztaty prawidłowej sprawozdawczości” – 1 osoba,
 • Szkolenie pn. „Usuwanie drzew i krzewów” - 2 osoby,
 • Szkolenie pn. „Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych” – 2 osoby,
 • Szkolenie pn. „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów - szkolenie otwarte” – 2 osoby,
 • Szkolenie pn. „Projektowanie w otoczeniu drzew - inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich” – 3 osoby,
 • Szkolenie pn. „Gospodarka odpadami” – 3 osoby,
 • Szkolenie pn. „Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących skarg, wniosków, petycji - szkolenie otwarte” – 1 osoba,
 • Szkolenie pn. „Emisja zanieczyszczeń do powietrza” – 2 osoby,
 • Szkolenie pn. „Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz funkcjonowanie rejestru ZSEiE - szkolenie zamknięte dla urzędów marszałkowskich” – 1 osoba,
 • Szkolenie pn. „Obowiązki podmiotów związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami” – 2 osoby,
 • Szkolenie pn. „Prawne aspekty ochrony powietrza” - 2 osoby,
 • Szkolenie pn. „Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym - Projekt Ochrony Drzew” – 3 osoby,
 • Szkolenie pn. „Gospodarka odpadami: obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i praktyczne stosowanie oraz planowane zmiany” – 1 osoba,
 • Szkolenie pn. „Gospodarka odpadami w 2018 r. - najnowsze zmiany” – 3 osoby,
 • Szkolenie pn. „Baza danych o odpadach - jak dokonać koniecznego wpisu. Aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce” – 1 osoba,
 • Szkolenie pn. „Nowe zasady i obowiązki wynikające ze znowelizowanych w lipcu 2018 r. ustaw: Prawo ochrony środowiska i o odpadach” – 2 osoby,
 • Szkolenie pn. „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym” – 1 osoba,
 • Szkolenie pn. „Ochrona powietrza: konkluzje BAT - problematyczne aspekty wdrożenia” – 2 osoby

 oraz w spotkaniu przedstawicieli urzędów marszałkowskich pn. „Najnowsze zmiany w przepisach ochrony środowiska - problemy i rozwiązania” – 4 osoby.

 

Liczba odwiedzin : 804
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-12-21 10:23:43
Czas publikacji: 2018-12-17 08:24:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak