Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGOWP 2022) 

 
 

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów:

 

Liczba odwiedzin : 5162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Frasunkiewicz
Czas wytworzenia: 2017-01-02 14:09:45
Czas publikacji: 2018-10-24 08:21:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak