Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OFERTA 78/16

2 WOLNE STANOWISKA PRACYOD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE CERTYFIKACJIW DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

2017-03-03 09:30:27
OFERTA 80/16

od podinspektora do inspektora w referacie procesów wdrażania i kontraktacji (zespół ds.  środków odwoławczych) w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-03-03 09:27:31
OFERTA 77/16

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE INSTRUMENTÓW WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZESTRZENNEGO

2017-02-23 13:08:23
OFERTA 23/16

DYREKTOR ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU

2017-02-20 14:41:10
OFERTA 75/16

4 wolne stanowiska pracy od podinspektora do inspektora w Referacie Rozwoju Kształcenia i Kompetencji (zespół ds. Rozwoju Kompetencji, Zespół ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych) i w Referacie Wspierania Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju Integracji Społecznej (Zespół ds. Projektów Aktywizacji Zawodowej) w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Test kwalifikacyjny dla osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 4 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w  Sali 228 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowa 21/27. Informacja o osobach spełniających wymagania formalne zostanie w dniu 29.12.2016  r. wysłana drogą mailową do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do testu

2017-02-20 08:47:11
OFERTA 71/16

od starszego specjalisty do głównego specjalisty w referacie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji (zespół ds. zarządzania zasobami ludzkimi) w departamencie organizacji

Test kwalifikacyjny dla osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 11:00 w  Sali 228 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Informacja o osobach spełniających wymagania formalne zostanie w dniu 09.12.2016  r. wysłana drogą mailową do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do testu.

2017-02-20 08:44:03
OFERTA 79/16

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

2017-02-17 10:06:46
OFERTA 76/16

2 wolne stanowiska pracy od podinspektora do starszego specjalisty w Referacie Kontroli Projektów Konkursowych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-02-01 11:37:41
OFERTA 72/16

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W SEKRETARIACIE DEPARTAMENTU KULTURY

Test kwalifikacyjny dla osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 w  Sali 228 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Informacja o osobach spełniających wymagania formalne zostanie w dniu 09.12.2016  r. wysłana drogą mailową do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do testu.

2017-01-26 14:54:20
OFERTA 74/16

OD PODINSPEKTORA DO GłÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KOORDYNACJI (ZESPÓŁ DS. PROCEDUR, KONTROLI SYSTEMOWEJ I AUDYTÓW) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH

2017-01-26 14:41:55