Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
454/XLII/17 2017-12-21 w sprawie przyjęcia rezolucji w związku z podpisaniem przez Minister Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.
453/XLII/17 2017-12-21 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Pomorskiego.
452/XLII/17 2017-12-21 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego.
451/XLII/17 2017-12-21 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego.
450/XLII/17 2017-12-21 o zmianie uchwały w sprawie Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
449/XLII/17 2017-12-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.
448/XLII/17 2017-12-21 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2017 rok.
447/XLII/17 2017-12-21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
446/XLII/17 2017-12-21 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
445/XLII/17 2017-12-21 o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.