Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego 

 

 

Przedsięwzięcie pomocowe Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego

 1.

 

Podstawa prawna

 

 

 

 1. Uchwała Nr 902/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
   i młodzieży - mieszkańców
  województwa pomorskiego
 2. Uchwała Nr 229/XX/2016 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego; przedsięwzięcie pomocowe Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego

 

 

 2.

 

Opis sprawy/zadania

 

 

 

Wsparcie kierowane do uczniów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego oraz będą kontynuować naukę
w roku szkolnym na który przyznawane jest Stypendium,
a także spełnią warunki szczegółowe, tzn.:

 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskali tytuł finalisty lub laureata lub,
 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskali tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskali średnia ocen:
  - w przypadku ucznia i absolwenta szkoły podstawowej – co najmniej 5,7
  - w przypadku ucznia i absolwenta gimnazjum – co najmniej 5,4
  - w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,2

Kryteria dodatkowe:

1) indywidualny program lub tok nauki;

2) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia;

3) zamieszkanie ucznia na obszarach wiejskich;

4)współpraca ucznia  z organizacjami pożytku publicznego

Regulamin określa również warunki przyznania jednorazowej Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

3.

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

Dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów dostępu określa Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

 

4. 

 

Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy

 

Wniosek wypełniony w Generatorze Wniosków o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami.

 

5.

 

Opłaty

 

 

Brak

6. 

 

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)

 

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego,

Referat aktywizacji zawodowej i społecznej

 

 7.

 

Termin załatwienia sprawy

 

 

Terminy określa Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego

 

 8.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

 

Departament Edukacji i Sportu UMWP

ul. Długi Targ 1-7

80-831 Gdańsk

 

 9.

 

Tryb odwoławczy

 

 

Brak.

 10.

 

Dodatkowe uwagi

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Przedsięwzięcia tj.:

 1. Aktualności,
 2. Informacje o możliwości uzyskania wsparcia,
 3. Warunki do przyznania stypendium,
 4. Terminy,
 5. Regulamin,
 6. Dokumenty do pobrania

zamieszczone zostały na stronie projektu:

http://des.pomorskie.eu/program-wspierania-zdolnych-uczniow

 

 

 


Liczba odwiedzin : 369
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-03-02 14:56:12
Czas publikacji: 2017-09-25 14:29:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak