Powierzanie zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi 

 
 

Powierzanie zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

 

 1.

 

Podstawa prawna

 

 

 

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
  2. Uchwała NR 173/XV/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015 rokuw sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020
  3. Uchwała Nr 304/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi  (przyjmowany corocznie)

 

 

 

 2.

 

Opis sprawy/zadania

 

 

 

Współpraca realizowana jest na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, publikowanego:
- na stronie BIP UMWP;
- na tablicy ogłoszeń UMWP;
- na stronie internetowej UMWP, w tym na podstronie DES dedykowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe zasady określone są corocznie w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, który zawiera również kartę oceny.

 

 

3.

 

Wymagane dokumenty

 

 

  1. Dokumenty określa ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

 

 

4.

 

Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy

 

  1. Wniosek wypełniony elektronicznie z wykorzystaniem platformy www.witkac.pl.
  2. Załączniki określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

 

 

5.

 

Opłaty

 

 

Brak

 

6.

 

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)

 

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego,

Referat aktywizacji zawodowej i społecznej.

 

 

7.

 

Termin załatwienia sprawy

 

grudzień - luty

 

 

8.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/2780-810 Gdańsk

 

 

9.

 

Tryb odwoławczy

 

 

Brak.

 

10.

 

Dodatkowe uwagi

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji zamieszczone są na stronie projektu:

http://des.pomorskie.eu/otwarty-konkurs-na-zadania-edukacyjne

 

 

Liczba odwiedzin : 326
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-03-03 07:47:39
Czas publikacji: 2018-07-13 08:42:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak