Informacja w sprawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 

 

Informacja w sprawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

 

Podstawa prawna:

Art. 27 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1512 ze zm.)

Opis zadania:

Na podstawie art. 27 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1512 ze zm.) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU) we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi prowadzi dla gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa, wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO).

Odmiana jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej. Celem PDO jest wyłonienie odmian o najlepszej wartości gospodarczej dla zróżnicowanych warunków glebowo - klimatycznych i poziomie agrotechniki panujących w danym województwie.

W wyniku PDO powstaje Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa (LOZ), która stanowi narzędzie wsparcia dla rolników przy wyborze odmian roślin uprawnych.

Metodykę badań PDO opracowuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ze względu na duże zróżnicowanie warunków do prowadzenia produkcji roślinnej, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie pomorskim prowadzone jest w 6 punktach badawczych: Radostowo, Lisewo, Lubań, Dębina, Karżniczka, Wyczechy.

Sprawę prowadzi:

Departament Środowiska i Rolnictwa

Adres: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

Dodatkowe informacje w zakresie przedmiotowego Programu udzielane są pod numerem telefonu: (58) 32 – 68 – 763

 

 

Liczba odwiedzin : 414
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-03-07 08:35:45
Czas publikacji: 2018-05-28 08:15:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak