Złożone petycje 

 
 

Petycje skierowane do Sejmiku Województwa

l.p.

numer EOD

data złożenia

w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

przedmiot petycji

skan petycji (zanonimizowany w przypadku braku zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

przewidywany termin załatwienia sprawy

przebieg postępowania,
w szczególności informacja o zasięganych opiniach 
oraz sposobie załatwienia sprawy

 

 

 

25327/03/2016

 

 15.03.2016

 

Brak zgody

Apel o nadanie Nadbałtyckiemu Centrum Kultury imienia Tomasza Bedyńskiego

 

Skan petycji

 

 15.06.2016

 

Opinia rady programowej NCK

Skan uchwały Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego

 

   

 

       

 

   

 

       

 

   

 

       

 

   

 

       

 

 Petycje sierowane do Zarządu Województwa Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego

 

l.p.

numer EOD

data złożenia

w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

przedmiot petycji

skan petycji (zanonimizowany w przypadku braku zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

przewidywany termin załatwienia sprawy

przebieg postępowania,
w szczególności informacja o zasięganych opiniach 
oraz sposobie załatwienia sprawy

1.

15619/02/2016 19.02.2016 1. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie,
2. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu,
3.Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”,
4.Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu: Trzeci Świat i My,
5.Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
6.Fundacja Promocji Gmin Polskich,
7.Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Podjęcie uchwały dot. stosowania Zrównoważonych Zamówień Publicznych, w tym zielonych zamówień i klauzul społecznych

Skan petycji   Uchwała Nr 749/155/16 Zarządu Wojewodztwa Zarządu Pomorskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie rekomendacji stosowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych zrównoważonych zamówień publicznych

2.

 49631/05/2016  16.05.2016

 Brak wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy  o petycjach

 Petycja w przedmiocie zwrócenia szczególnej uwagi na posiadanie w dokumentacji prowadzonej przez Gminę/Miasto dokumentów potwierdzających, że dostarczone w ramach projektu urządzenia grzewcze posiadają certyfikaty wystawione przez niezależne Jednostki Badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  Skan petycji  16.08.2016

Odpowiedź na petycję z dnia 16 maja 2016 r. w przedmiocie zwrócenia szczególnej uwagi na posiadanie w dokumentacji prowadzonej przez Gminę/Miasto dokumentów potwierdzających, że dostarczone w ramach projektu urządzenia grzewcze posiadają certyfikaty wystawione przez niezależne Jednostki Badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

 3.

 67046/07/2016  12.07.2016

 Brak wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy  o petycjach

 Petycja w sprawie wybudowania trasy rowerowej łączącej Trójmiasto z Kaszubami  Skan petycji  12.10.2016  Odpowiedź na petycję

 4,

 102882/11/2016  22.11.2016

 Brak wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy  o petycjach

 Petycja w sprawie protestu wobec budowy linii przesyłowej trzytorowej 2X400kV+220kV relacji Żarnowiec – Gdańsk Błonia na terenie Niestępowa, gm. Żukowo  Skan petycji  22.02.2017  Odpowiedź na petycję

 5.

 109889/12/2016  13.12.2016

 Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

 Petycja w przedmiocie przedłużenia kolei PKM do stacji Żukowo Wschodnie.  Skan petycji

Załacznik do petycji 
 13.03.2017  Skan odpowiedzi na petycje

 

   

 

       
 

Liczba odwiedzin : 971
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-03 11:15:19
Czas publikacji: 2017-02-22 08:42:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak