Bezpieczeństwo Informacji 

 
 

Funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI UMWP) stanowi kompleksowe podejście do ochrony informacji w każdym punkcie ich przetwarzania i dostępu, wymagając odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa w czasie, poprzez nakaz stosowania adekwatnych zabezpieczeń.

Niniejszy System opiera się na wielopoziomowym modelu bezpieczeństwa obejmującym w szczególności role na poszczególnych poziomach oraz dokumentację bezpieczeństwa dedykowaną dla każdego z tych poziomów.

Dokumentem nadrzędnym SZBI UMWP jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – dokument główny, określająca ramy Systemu, w tym podstawowe zasady obowiązujące w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz jego strukturę i organizację.

Podstawowym celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa aktywów UMWP oraz podnoszenie świadomości i zaangażowania w przedmiotowym zakresie.

  1. Zarządzenie Nr 31/18 Marszałka Województwa Pomorskiego z  dnia 25 maja 2018 roku zmieniąjace zarządzenie 35/17 z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
  2. Zarządzenie Nr 35/17 Marszałka Województwa Pomorskiego z  dnia 18 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
  3. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – dokument główny
  4. Polityka bezpieczeństwa w relacjach z podmiotami zewnętrznymi
 

Liczba odwiedzin : 1201
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-11-02 13:46:30
Czas publikacji: 2019-02-12 11:48:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak