Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
1226/383/18 2018-11-22 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 2018.
1225/383/18 2018-11-22 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1224/383/18 2018-11-22 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.05.04.02-IZ.00-22- 002/18 dla Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
1223/383/18 2018-11-22 w sprawie wyboru do dofinansowania Projektu Pomocy Technicznej na 2019 rok Samorządu Województwa Pomorskiego - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.1 „Pomoc techniczna” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1222/383/18 2018-11-22 w sprawie rozpoznania wniosku Strony o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej Decyzją Nr 31/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. stanowiącą załącznik do Uchwały Nr 1302/196/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku o zwrocie środków przyznanych beneficjentowi: Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w ramach umowy o dofinansowanie projektu o numerze UDA-RPPM.01.06.01-00-004/09-00 pn. „INWESTUJ W POMORSKIE – Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich wraz z doradztwem dotyczącym obsługi potencjalnych inwestorów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
1221/383/18 2018-11-22 w sprawie rozpoznania wniosku Strony o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej Decyzją Nr 27/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. stanowiącą załącznik do Uchwały Nr 1298/196/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku o zwrocie środków przyznanych beneficjentowi: Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w ramach umowy o dofinansowanie projektu o numerze UDA-RPPM.01.05.01-00-005/08-00 pn. „Wyposażenie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego w nowoczesną infrastrukturę techniczną” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
1220/383/18 2018-11-22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia i ustalenia warunków dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. dr. Stanisława Kryzana, oznaczonej jako działka nr 5/84, obręb 0002 oraz powołania Komisji Przetargowej oraz uchwały w sprawie ogłoszenia i ustalenia warunków trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Słupsku przy ul. Gustawa Morcinka 20, oznaczonej jako działka nr 312/6, obręb 0006 oraz powołania Komisji Przetargowej.
1219/382/18 2018-11-20 w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.
1218/382/18 2018-11-20 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.
1217/382/18 2018-11-20 w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.