Opłata recyklingowa od toreb foliowych 

 

 

Opłatę tę, oprócz ceny sprzedaży,  w wysokości 0,20 zł / szt netto + VAT, pobierają od nabywcy - a potem wnoszą ją do budżetu - przedsiębiorcy, którzy sprzedają nabywcom torby z tworzyw sztucznych 
o grubości folii 1-14 mikrometrów i 15-49 mikrometrów włącznie (od toreb o grubości folii 50 i więcej mikrometrów już nie).

Jeżeli torba o grubości 1-14 mikrometrów służy zapakowaniu i zabezpieczeniu żywności ze względów higienicznych lub chroni żywność przed zniszczeniem, to opłaty recyklingowej nie pobiera się.

Jednak, gdy do torby pakowana jest żywność jest już zabezpieczona np. bochenek chleba w torebce foliowej, to za tę dodatkową torbę należy pobrać opłatę recyklingową, czyli 20 gr + 5 gr VAT.

Od toreb o grubości 15-49 mikrometrów opłata recyklingowa pobierana jest zawsze.

Fakt pobrania opłaty recyklingowej zawsze musi być uwidoczniony na paragonie ! ! !

Kara grzywny za niepobranie opłaty recyklingowej wynosi 500 – 20 000 zł ! ! !

Stawka opłaty recyklingowej 

Obowiązek VAT

Tej opłaty nie wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego oraz nie przesyła się tam jakichkolwiek sprawozdań z tego tytułu.

Dodatkowe informacje Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska
Sekretariat: tel. (22) 36-92-262, faks (22) 36-92-795
E-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

Komunikat Ministerstwa Finansów

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/id/6240194

Pytania i odpowiedzi

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/oplata-recyklingowa-za-torby-foliowe-pytania-i-odpowiedzi/  

 


Liczba odwiedzin : 210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Zawadzki
Czas wytworzenia: 2018-01-05 12:42:11
Czas publikacji: 2018-01-08 12:10:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak