Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 34/17

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiegoogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego,  finansowanych ze środków samorządu województwa pomorskiego.

2018-03-29 11:57:47
Ogłoszenie 63/17

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów rozdane

2017-12-20 08:32:25
Ogłoszenie 62/17

rozstrzygniecie konkursu ofert  zlecenia realizacji zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  wraz z udzieleniem dotacji

2017-12-19 13:27:08
Ogłoszenie 56/17

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Województwa Pomorskiego 

2017-12-19 11:53:47
Ogłoszenie 61/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2018”

2017-12-06 15:06:43
Ogłoszenie 60/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów rozwoju sportu przyczyniających się do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w województwie pomorskim w roku 2018”

2017-12-06 15:06:35
Ogłoszenie 59/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2018”

2017-12-06 15:06:27
Ogłoszenie 58/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2018”

2017-12-06 15:06:19
Ogłoszenie 57/17

Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej wniosków studentów o stypendia przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną

2017-12-06 14:21:50
Ogłoszenie 55/17

Ogłoszenie o naborze Komisji Konkursowej w dziedzinie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego w latach 2018-2022.

2017-11-28 09:17:21