Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta 83/17

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE POZWOLEŃ ŚRODOWISKOWYCH (ZESPÓŁ DS. ODPADÓW, EMISJI I HAŁASU) W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
2018-03-01 08:40:00
Oferta 79/17

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W ZESPOLE DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DEPARTAMENCIE MAJĄTKU I GEODEZJI

2018-03-01 07:45:29
Oferta 78/17

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W ZESPOLE DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DEPARTAMENCIE MAJĄTKU I GEODEZJI

2018-03-01 07:44:33
Oferta 101/17

INSPEKTOR DS. BHP – 0,25 etatu

Test kwalifikacyjny dla osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w  Sali 228 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Informacja o osobach spełniających wymagania formalne zostanie w dniu 10.01.2018 r. wysłana drogą mailową do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do testu.

2018-02-02 14:14:52
Oferta 103/17

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH (ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW) W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

2018-02-02 14:01:04
Oferta 104/17

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH (ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW) W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

2018-02-02 13:59:23
Oferta 97/17

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE ROZWOJU INNOWACJI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
2018-02-02 13:57:29
Oferta 96/17

OD INFORMATYKA DO STARSZEGO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

Test kwalifikacyjny dla osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniuodbędziesię w dniu 8 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w  Sali 228 UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Informacja o osobach spełniających wymagania formalne zostanie w dniu 04.12.2017 r. wysłanadrogąmailową do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do testu.

2018-01-17 12:43:33
Oferta 102/17

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I SPORTU
2018-01-17 12:42:54
Oferta 105/17

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W REFERACIE ROZWOJU TURYSTYKI W DEPARTAMENCIE TURYSTYKI

2018-01-17 12:42:01