Złożone petycje 

 
 

Petycje skierowane do Sejmiku Województwa

l.p.

numer EOD

data złożenia

w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy 
o petycjach - imię
i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana

przedmiot petycji

skan petycji (zanonimizowany
w przypadku braku zgody, 
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania,w szczególności informacja o zasięganych opiniach oraz sposobie załatwienia sprawy

1.

111252/11/2017

23.11.2017

 Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach.
Petycja pn. NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA w przedmiocie podjęcia działań w zakresie ochrony środowiska

 Skan petycji

23.02.2018 Uchwała sejmiku 

 

Petycje sierowane do Zarządu Województwa Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego

l.p.

numer EOD

data złożenia

w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy 
o petycjach - imię
i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana

przedmiot petycji

skan petycji (zanonimizowany
w przypadku braku zgody, 
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania,w szczególności informacja o zasięganych opiniach oraz sposobie załatwienia sprawy

1.

 84852/09/2017

11.09.2017

Cezary Błaszczyk

Petycja w przedmiocie zwiększenia liczby połączeń kolejowych na trasie Słupsk-Gdańsk Główny

 

 Skan petycji

 11.12.2017 Skan odpowiedzi na petycje

 2. 

 91447/09/2017

22.09.2017

Brak wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja w przedmiocie uwzględnienia w planach inwestycyjnych przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 trasy rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku Godziszewo - Trzcińsk

 Skan petycji

 22.12.2017

 Skan odpowiedzi na petycje

3.

 92263/09/2017

27.09.2017

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

 

Petycja w przedmiocie stworzenia programu szczepień ochronnych na terenie województwa pomorskiego

 Skan petycji

 27.12.2017

 Skan odpowiedzi na petycje

4.

 92945/09/2017

29.09.2017

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

 

Petycja w przedmiocie wprowadzenia dodatkowego  kursu autobusu na trasie Korzybie-Słupsk

 Skan petycji

 29.12.2017

Skan odpowiedzi na petycje

5.

 95349/10/2017

07.10.2017

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4 
ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja w przedmiocie zwiększenia liczby kursów pociągów w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w relacji Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna (przez Gdańsk Osowę i Gdynię Karwiny)

 Skan petycji

 08.01.2018 Skan odpowiedzi na petycje

6.

105521/11/2017

07.11.2017

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja w przedmiocie kontroli przewoźników i operatorów w zakresie stosowania ulg ustawowych w ramach wykonywanego przewozu osób

 Skan petycji

07.02.2018 Skan odpowiedzi na petycję
7. 112761/11/2017 28.11.2017 Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja w przedmiocie zwiększenia ilości kursów pociągów w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na trasie Gdańsk – Kartuzy (przez Gdańsk Matarnię, Żukowo, Dzierżążno)  Skan petycji 28.02.2018

Skan odpowiedzi na petycje 

8. 120912/12/2017 20.12.2017 Łukasz Krzesiak Petycja w przedmiocie zoptymalizowania rozkładu jazdy pociągów kursujących na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej  Skan petycji 20.03.2018  Skan odpowiedzi na petycje
 

Liczba odwiedzin : 715
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-09-29 08:43:36
Czas publikacji: 2018-03-05 08:01:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak