Decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j. z dnia 2017.07.21 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

 

 1. Port Service Sp. z o. o. w Gdańsku - Instalacje w gospodarce odpadami: do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyko-chemicznej oraz do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę.
 2. Cementownia Wejherowo Sp. z o.o.
 3. Adkonis- Ferma kur Sp. z o.o.- Komiłowo
 4. AiH Sp. z o.o.- ferma drobiu- Skorzewo  
 5. PGE Energia Ciepła S.A>- Elektrociepłownia Gdańska 
 6. PGE Energia Ciepła S.A.- Elektrociepłownia Gdyńska
 7. Grupa LOTOS S.A.
 8. International Paper- Kwidzyn Sp. z o.o.
 9. EUROGAZ- GDYNIA Sp. z o.o.
 10. Chów trzody chlewnej- Kleszczewo Kościerskie
 11. Alteams Poland Sp. z o.o. w Lęborku 
 12. PPU CHEMCO  Sp. z o.o. w Sobowidzu 
 13. Chów trzody chlewnej- Więckowy
 14. Ferma drobiu- Węglewo
 15. Ferma drobiu- PAMAL Sp. z o.o.- Turze
 16. Ferma drobiu- Buchowo
 17. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych ,,Fosfory’’ Sp. z o.o.
 

Liczba odwiedzin : 815
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Adameczek
Czas wytworzenia: 2018-04-06 14:50:51
Czas publikacji: 2018-09-06 12:05:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak