Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 96/18

Zapytanie ofertowe na organizację i kompleksową obsługę Posiedzenia Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP: 26-27 lutego 2019 r.
2019-01-15 11:52:01
Komunikat z dnia 8 marca 2018

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 

2019-01-03 13:24:27
Ogłoszenie 95/18

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów rozdane.

W dniu 21 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego w roku akademickim 2018/2019.

2018-12-21 12:49:29
Ogłoszenie 94/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2019” na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2018-12-18 14:47:52
Ogłoszenie 93/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2019” na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2018-12-18 14:46:22
Ogłoszenie 92/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2019”  na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2018-12-18 14:43:14
Ogłoszenie 91/18

Uchwała w sprawie określenia procedury wyłaniania kandydatów do ZO ZWRP

2018-12-05 13:20:45
Ogłoszenie 79/18

Województwo Pomorskie zaprasza do złożenia oferty na: na usługę wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników seminarium organizowanego w ramach Projektu pt. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”.

Ogłoszenie zostało zmienione dnia 31 października 2018 r.

2018-11-26 11:48:06
Ogłoszenie 90/18

Województwo Pomorskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kontroli i weryfikacji sprawozdań z realizacji Projektu pt. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich.

2018-11-21 14:17:36
Ogłoszenie 89/18

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą Nr 1218/382/18 z dnia 20 listopada 2018r. , konkursu ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.
2018-11-20 12:53:24