Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
154/26/19 2019-02-26 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Adamowi Mikołajczykowi oraz panu Markowi Maziarzowi.
153/26/19 2019-02-26 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Adamowi Mikołajczykowi oraz panu Markowi Maziarzowi.
149/26/19 2019-02-26 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.
147/26/19 2019-02-26 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Pomorskiego
146/25/19 2019-02-21 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania” i zatwierdzenia projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
144/25/19 2019-02-21 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018.
143/25/19 2019-02-21 w sprawie wysokości składki członkowskiej i terminu jej przekazania dla Euroregionu Bałtyk
142/25/19 2019-02-21 w sprawie realizacji przez Województwo Pomorskie projektu p.n. „UrbCultural Planning” realizowanego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020
141/25/19 2019-02-21 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na: „Usługę transportu podczas wizyt studyjnych u pracodawców i w szkołach wyższych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych” i zatwierdzenia projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia
140/25/19 2019-02-21 w sprawie wyboru procedury udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: barman i barista, dekorowanie potraw z elementami carvingu – rzeźbienia w warzywach i owocach, dekorowanie artystyczne i okolicznościowe w piekarnictwie, kelner, manager gastronomii, kuchnia molekularna dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w ramach Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia projektu ogłoszenia o zamówieniu