Interpelacje 

 
 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie załączniki odpowiedzi na interpelacje, które często są w różnych plikach/formatach (JPG, PDF, mapy, tabele), dostępne są w Kancelarii Sejmików. Możemy je przesłać mailem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: sejmik@pomorskie.eu.

Z powodów technicznych, w tym wymagań określonych w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” nie jesteśmy w stanie wszystkich załączników opublikować w formatach określonych w rozporządzeniu.

Materiały na naszej stronie muszą być dostosowane do potrzeb osób niedowidzących.

 

130/2018 - W sprawie:   nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczone grunty Elżbiety i Tadeusza Sosini pod budowę drogi ekspresowej S7

128/2018 - W sprawie drogi wojewódzkiej nr 517

127/2018 - W sprawie sytuacji Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie

126/2018 - W sprawie łączenia funkcji Przewodniczącego Rady Oddział Pomorskiego NFZ i członka Rady Nadzorczej Copernicus Podmiot Leczniczy spółka z.o.o przez Pana Michała Owczarczaka

125/2018 - W sprawie: funkcjonowania SOR-ów 

124/2018 - W sprawie: dróg wojewódzkich nr 201 

123/2018 - W sprawie: informacji o sytuacji szpitali – spółek  

122/2018 - W sprawie: katastrofalnego stanu pobocza drogi wojewódzkiej nr 201 

121/2018 - W sprawie: remontu drogi wojewódzkiej nr 201 

120/2018 - W sprawie: pozyskiwania środków na remonty dróg wojewódzkich

119/2018 - W sprawie: sytuacji finansowej Szpitala specjalistycznego w Kościerzynie

118/2018 - W sprawie:   wydatków na sponsorowanie imprez odbywających się na terenie województwa

117/2018 - W sprawie: dróg wojewódzkich nr 201,202

116/2018 - W sprawie: skargi mieszkańców na warunki panujące w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Gdynia

115/2018 - W sprawie: dotyczącej istotnych aspektów działalności organów Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

114/2018 - W sprawie: remontu drogi wojewódzkiej 524

113/2018 - W sprawie: przebudowy skrzyżowania DW 234 z DW 644 w miejscowości Morzeszczyn

112/2018 - W sprawie: budowy chodnika w ciągu drogi województwa 234 w Gniewie

111/2018 - W sprawie: kapitalnego remontu dróg wojewódzkich nr 201 i 202

110/2018 - W sprawie: braku dostatecznego odśnieżania dróg wojewódzkich w dniach 05.02.2018-06.02.2018

109/2018 - W sprawie: niszczejących murków okalających wjazd do szpitala im. Mikołaja Kopernika

108/2017 - W sprawie:   remontu dróg nr 209 i 228

107/2017 -  W sprawie: niebezpiecznego skrzyżowania DW 517 i 522.

106/2017 -  W sprawie: szpetnego graffiti na elewacji Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Graffiti wpływa negatywnie na wygląd samego budynku oraz psuje wizerunek miasta.

105/2017 - W sprawie: Szpitala Polskiego Sztum w Sztumie

104/2017  - W sprawie: dokończenia remontu drogi DW 602 wraz z chodnikiem 

103/2017 - W sprawie: ilości pociągów i jakości przejazdów pasażerskich na trasach Kartuzy – Gdańsk oraz Kościerzyna - Gdańsk.

102/2017 - W sprawie: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 201.

101/2017 - W sprawie: wynagrodzeń pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach.

100/2017 - W sprawie: protestu pracowników Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

99/2017 - W sprawie: przebudowy drogi nr 201 na odcinku od miejscowości Barkowo – do miejscowości Czarne.

98/2017 - W sprawie: nawałnicy w miesiącu sierpniu

97/2017 - W sprawie pomocy dla poszkodowanych mieszkańców województwa pomorskiego w wyniku huraganu w dniu 11.08.2017.

96/2017 - W sprawie: likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku.


92/2017 - W sprawie: likwidacji wyświetlacza umieszczonego na ścianie budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

91/2017 - W sprawie: przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 552 a wjazdem do Mikołajek Pomorskich

90/2017 - W sprawie: sytuacji finansowej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 

89/2017 -W sprawie: łączenia funkcji Prezesa Spółki PKM i Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP

88/2017 - W sprawie:  wyboru władz Pomorskiej Federacji Sportu

87/2017 -W sprawie:  zasad naboru członków Rad Nadzorczych Szpitali 

86/2017 - W sprawie:  problematyki senioralnej 

85/2017 - W sprawie: łączenia Prezesa Spółki PKM i Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP

84/2017 - W sprawie:  opracowania wojewódzkiej strategii senioralnej

83/2017 - W sprawie: udziału pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku podczas wyborów do Pomorskiej Federacji Sportu

82/2017 - W sprawie: przywrócenia pociągu SKM wyjeżdżającego o godzinie 22.06 z Gdyni Głównej do Słupska.

81/2017 - W sprawie możliwości udostępniania transmisji na żywo z Sesji Sejmiku 

80/2017 -W sprawie: wyboru władz do Pomorskiej Federacji Sportu.

79/2017 - W sprawie: uaktualnionego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

78/2017 - W sprawie: sytuacji na drogach wojewódzkich w dniach 05.01.2017 – 09.01.2017.

77/2016 - W sprawie: sytuacji finansowej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

76/2016 - W sprawie: nowego rozkładu jazdy PKP

75/2016 - W sprawie: udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zarządzania nieruchomościami  własnymi

74/2016 - W sprawie: realizacji obowiązków nałożonych na Zarząd Województwa

73/2016 - W sprawie: Opery Bałtyckiej i Bałtyckiego Teatru Tańca

72/2016 - W sprawie: wsparcia inwestycji pn. Budowa sali sportowej z zapleczem przy szkole Podstawowej w Gościszewie

71/2016 - W sprawie: wsparcia projektu edukacyjnego „Z przedszkolem na Ty”.

70/2016 - W sprawie: W sprawie remontu i modernizacji drogi wojewódzkiej nr 603 ze Sztumu do Białej Góry

69/2016 - W sprawie: niebezpiecznego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 552 w Mikołajkach Pomorskich

68/2016 - W sprawie: pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 515 w Gminie Dzierzgoń

67/2016 - W sprawie: troski mieszkańców województwa pomorskiego o właściwą jakość nowo budowanych obiektów publicznych

66/2016 - W sprawie:  sprawie utworzenia rejestru umówi wydatków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

65/2016 - W sprawie:  utworzenia w Chojnicach oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

64/2016 - W sprawie:  zapewnienia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych instytucji kultury województwa pomorskiego

63/2016 - W sprawie:  regulaminu przyznawania „punktów” na remont dróg z RPO

62/2016 - W sprawie:  PKM

61/2016 - W sprawie:  „Moje Boisko ORLIK 2012”

60/2016 - W sprawie: planów likwidacji Szpitala Dziecięcego

59/2016 - W sprawie: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 515 w Gminie Dzierzgoń.

58/2016 - W sprawie: Konkursu numer RPPM.03.02.01-IŻ-01-22-001/15 dla Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

57/2016 - W sprawie: zwiększenia częstotliwości kursowania kolei na odcinku Słupsk – Miastko – Szczecinek

56/2016 - W sprawie: nasypów linii PKM

55/2016 - W sprawie: Lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na terenie miasta Ustka

54/2016 - W sprawie:  dróg wojewódzkich

53/2016 - W sprawie:  remontu drogi wojewódzkiej nr 208 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Kępice

52/2016 - W sprawie: zadłużenia Fundacji Lecha Wałęsy

51/2016 - W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

50/2016 -W sprawie: skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Mikołajkach Pomorskich

49/2016 - W sprawie: dróg wojewódzkich

48/2016 - W sprawie: w sprawie lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego

47/2016 -W sprawie: w sprawie Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku

46/2016 - W sprawie: drogi wojewódzkiej nr 201 na odcinku Barkowa - Czarne

45/2016 - W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego

44/2016 - W sprawie: Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku

43/2016 - W sprawie: likwidacji Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku

42/2016 - W sprawie: linii kolejowej 201 Bydgoszcz - Gdynia Główna

41/2016 - W sprawie: Konkursu na stanowisko dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku

40/2016 - W sprawie: mandatów karnych otrzymywanych przez kierowców

39/2016 - W sprawie: sytuacji słupskiego Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego im. Janusza Korczaka

38/2016 - W sprawie: wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

37/2016 - W sprawie: wykupu działek na nowo wybudowanej trasie S-7

36/2015 - W sprawie: udzielenia informacji o Wyższej Hanzatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku.

35/2015 - W sprawie: sprawie postępowania OLAF

34/2015 - W sprawie: dotacji do pasażerskich przewozów autobusowych

33/2015 - W sprawie: zapewnienia środków finansowych w budżecie Województwa Pomorskiego na budowę Zachodniej Obwodnicy Żukowa

32/2015 - W sprawie: standardów zatrudniania w szpitalach.

31/2015 - W sprawie: oceny Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2015 r.

30/2015 - W sprawie: wycinki drzew na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

29/2015 - W sprawie: zabezpieczenia bezpośrednich połączeń kolejowych na trasie Kościerzyna-Gdańsk Gdańsk – Kościerzyna.

28/2015 - W sprawie: Materiałów ze skwitowania spółek szpitalnych za rok 2014

27/2015 - W sprawie: zasad funkcjonowania i powoływania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych

26/2015 - W sprawie: drogi wojewódzkiej nr 603 

25/2015 - W sprawie: kontynuacji odnowy nawierzchni DW-602 w miejscowości Benowo

24/2015 - W sprawie: budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Zamek Kiszewski

23/2015 - W sprawie: pogarszających się warunków leczenia chorób onkologicznych

22/2015 - W sprawie: podwyżek płac dla pielęgniarek

21/2015 - W sprawie: remontu drogi wojewódzkiej 224

20/2015 - W sprawie: Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej

19/2015 - W sprawie: wyboru wariantu połączeń kolejowych Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego

18/2015 - W sprawie: przywrócenia połączenia kolejowego Kościerzyna – Czersk

17/2015 - W sprawie: w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 501 w gminie Sztutowo

16/2015 - W sprawie: protest mieszkańców Osiedla Stasica w Tczewie i firmy FLEXTRONICS dotyczący silnych odorów pochodzących z firm prowadzących działalność w tej części miasta.

15/2015 - W sprawie: Przepustowości ruchu w Bytowie na drodze wojewódzkiej nr 212

14/2015 - W sprawie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na terenie powiatu bytowskiego

13/2015 - W sprawie: Realizacji Programu Budowy Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej

12/2015 - W sprawie: organizacji turnieju koszykówki chłopców Gdynia Cup 2014

11/2015 - W sprawie: remontu drogi wojewódzkiej 221 na odcinku Kościerzyna – Gdańsk przez Przywidz, Kolbudy

10/2015 - W sprawie: Port Serwice SP z.o.o. Gdańsk

9/2015 - W sprawie: Port Serwice Sp. Zo.o. Gdańsk

8/2015 - W sprawie Zakładu Produkcji Keramzyt Weber w Gniewie

7/2015 - W sprawie: drogi wojewódzkiej 522, monitorowania zadań z ustawy o OZE, II etapu melioracji Żuław

6/2015 W sprawie: Transakcji sprzedaży kompleksu nieruchomości zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 1-10

5/2015 W sprawie: Polityki zatrudnienia w szpitalnych spółkach i SPZOZ-ach oraz kosztów finansowych tej polityki

4/2015 W sprawie: Skargi Starosty Bytowskiego na działalność szpitala w Kościerzynie

3/15 - w sprawie: budowy obwodnicy Kościerzyny

2/15 - w sprawie: organizacja turnieju koszykówki chłopców Gdynia Cup 2014

1/15 - w sprawie: organizacja turnieju koszykówki chłopców Gdynia Cup 2014

 

Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Burlińska Aleksandra
Czas wytworzenia: 2017-08-09 09:42:11
Czas publikacji: 2018-12-13 13:23:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak