Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta 91/2018

OD STARSZEGO SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KONTROLI W DEPARTAMENCIE KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
2019-01-18 14:30:20
Oferta 94/2018

OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE BUDŻETU I INWESTYCJI (ZESPÓŁ DS. INWESTYCJI) W DEPARTAMENCIE ZDROWIA

2019-01-16 09:55:38
Oferta 93/2018

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PROCESÓW WDRAŻANIA I KONTRAKTACJI (ZESPÓŁ DS. SRODKÓW ODWOŁAWCZYCH) W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2019-01-16 09:53:52
Oferta 83/2018

OD PODINSPEKTORA DO GŁOWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ (ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA UZDOLNIEŃ) W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I SPORTU
2019-01-15 09:38:34
Oferta 92/2018

2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PŁATNOŚCI (ZESPÓŁ DS. PŁATNOŚCI) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH
2019-01-08 13:28:03
Oferta 90/2018

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE CERTYFIKACJI W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH
2019-01-08 13:26:31
Oferta 86/2018

2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE KONTROLI PROJEKTÓW KONKURSOWYCH (ZESPÓŁ DS. KONTROLI W RAMACH OSI 3 I DZIAŁANIA 5.3 ORAZ ZESPÓŁ DS. KONTROLI W RAMACH OSI 5 I 6 ORAZ KONTROLI UPRZEDNIEJ) W DEPARTAMENCIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
2019-01-08 13:24:52
Oferta 96/2018

OD INFORMATYKA DO STARSZEGO INFORMATYKA W REFERACIE INFORMATYZACJI URZĘDU W DEPARTAMENCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI

Test kwalifikacyjny dla osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniuodbędziesię w dniu 8 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w  Sali 228 UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Informacja o osobach spełniających wymagania formalne została w dniu 31.12.2018 r. wysłanadrogąmailową do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do testu.

2019-01-04 11:18:25
Oferta 95/2018

KANCELISTA W REFERACIE ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI (ZESPÓL KANCELARIA OGÓLNA) W DEPARTAMENCIE ORGANIZACJI

Test kwalifikacyjny dla osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniuodbędziesię w dniu 4 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w Sali 228 UrzęduMarszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Informacja o osobach spełniających wymagania formalne została w dniu 31.12.2018 r. wysłanadrogąmailową do wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do testu.

2019-01-03 07:56:37
Oferta 97/2018

2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZESTRZENNEGO

Termin składania ofert został wydłużony do 9.01.2019 r.

2019-01-02 13:43:45