Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
63/V/19 2019-01-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
62/V/19 2019-01-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.
61/V/19 2019-01-28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
60/V/19 2019-01-28 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego.
59/V/19 2019-01-28 w sprawie zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Pomorskiego.
58/V/19 2019-01-28 w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wolności i Solidarności.
57/V/19 2019-01-28 w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie określenia Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019- 2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
56/V/19 2019-01-28 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.
55/V/19 2019-01-28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 373/3, położonej w miejscowości Wiślinka przy ul. Szkolnej 54, gminie Pruszcz Gdański, obręb Wiślinka, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego
54/V/19 2019-01-28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Podmiejskiej 3, oznaczonej jako działka nr 145/5, obręb 0002, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.