Złożone petycje 

 
 

 

Zarządu Województwa Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego

l.p.

numer EOD

data złożenia

w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy 
o petycjach - imię
i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana

przedmiot petycji

skan petycji (zanonimizowany
w przypadku braku zgody, 
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

przewidywany termin załatwienia sprawy

1. 

 9669/01/2019

30.01.2019

Brak wyrażenia zgody, 
o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja w przedmiocie wykonania chodnika dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej
nr 222 w miejscowości Pączewo.

Skan petycji

30.04.2019

2.

10498/02/2019

01.02.2019  Bartosz Starczewski  Petycja w przedmiocie pasów rowerowych dedykowanych rowerzystom i kolarzom przy drogach wojewódzkich Skan petycji  01.05.2019
 

Liczba odwiedzin : 13
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2019-02-04 11:22:25
Czas publikacji: 2019-02-04 11:22:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak