Sprawy do załatwienia: Środowisko, Rolnictwo, Zasoby Naturalne 

 

 

 

UWAGA!!!
Od dnia 1 września 2017 r. nastąpi zmiana banku prowadzącego rachunki bankowe dla  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Od tego dnia rachunki bankowe będzie prowadził PKO Bank Polski S.A.

W związku z powyższym od dnia 1 września 2017 r. nastąpi zmiana rachunków bankowych prowadzonych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Departamencie Środowiska i Rolnictwa na które należy wnosić opłaty za:
• korzystanie ze środowiska;
• opłatę produktową z tytułu opakowań i produktów;
• gospodarowanie bateriami i akumulatorami;
• substancje kontrolowane;
• pojazdy wycofane z eksploatacji;
• zużyty sprzęt elektroniczny;
• usunięcie drzew lub krzewów.
Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, które obowiązują od dnia 1 września 2017 r.
Wykaz numerów kont bankowych od dnia 01.09.2017.doc
Wykaz numerów kont bankowych od dnia 01.09.2017.pdf

 
„Zbiorcze zestawienia danych o odpadach…” za rok 2017, składamy w terminie do 15 marca 2018 r., na dotychczas obowiązujących drukach dostępnych poniżej:
FORMULARZE - ODPADY - SPRAWOZDANIE ROCZNE

ŚRODOWISKO:
ROLNICTWO:
ZASOBY NATURALNE:
 


Liczba odwiedzin : 33779
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-08-28 09:52:17
Czas publikacji: 2018-07-04 13:25:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak