Sprawy do załatwienia: Edukacja i sport 

 

 

Edukacja

  1. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
  2. Wykaz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli - stan na 11 września 2017
  3. Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

 

Stypendia edukacyjne

  1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego
  2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.2
  3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.2

Sport

  1. Udzielenie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Otwarty konkurs ofert

  1. Powierzanie zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
 


Liczba odwiedzin : 4343
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marczewski Przemysław
Czas wytworzenia: 2017-09-25 14:24:57
Czas publikacji: 2018-03-21 11:37:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak