Udzielenie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

 
 
1
 
Podstawa prawna
 
 
 
Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
 
Uchwała Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym.
 
 
2
 
Opis sprawy/zadania
 
 
 
Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy od 1 lutego do 30 listopada.
 
W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów:
 
 - 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca w wysokości 700 zł
   miesięcznie.
 - 15 stypendiów w kategorii juniora w wysokości 350 zł miesięcznie.
 - 15 stypendiów w kategorii juniora młodszego w wysokości 200 zł
   miesięcznie.
 
Stypendium może mieć charakter celowy (jednorazowy) i może być przyznane na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę międzynarodową w wysokości nieprzekraczajacej 1000 zł.
 
     
 
3.
 
Wymagane dokumenty
 
 
 
brak
 
4.
 
Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy
 
 
5.
 
Opłaty
 
Brak.
6.
 
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)
 
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Referat sportu.
Tel.58 32 68 849
 
7.
 
Termin załatwienia sprawy
 
 
 
Do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendiów sportowych, 30 dni przed planowanym wyjazdem w przypadku stypendium jednorazowego na wyjazd.
 
8.
 
Miejsce złożenia dokumentów
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Referat Sportu
 
9.
 
Tryb odwoławczy
 
 
 
Brak.
10.
 
Dodatkowe uwagi
 
 
 
Przyjmowanie wniosków poprzedza informacja zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu
 
 
 

Liczba odwiedzin : 1548
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-13 11:24:33
Czas publikacji: 2017-09-25 14:32:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak