Rozpatrywanie pism w sprawie patronatów Przewodniczacego Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 
 

Rozpatrywanie pism w sprawie patronatów Przewodniczacego Sejmiku Województwa Pomorskiego

 


 
Podstawa prawna
§2 pkt 7 Uchwały Nr 1027/XL/09 SWP z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dziedzin i forma działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego;
Opis sprawy/
zadania
złożenie pisma do Przewodniczącego SWP, który wyraża zgodę na objęcie patronatem danej imprezy oraz na zakup nagród
Wymagane dokumenty
brak
Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kancelaria Sejmiku Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Termin załatwienia sprawy
bez zbędnej zwłoki
 

Liczba odwiedzin : 713
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-14 09:47:18
Czas publikacji: 2015-05-14 09:47:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak